procházení Tag

Nouzová výstava

Sanitky a Covid-19, bilancování situace v Itálii

Kvůli mimořádné události týkající se Covid-19 mají záchranáři velmi zvláštní a stresující rok: na jedné straně byla naléhavá poptávka po vozidlech záchranné služby a na straně druhé se ekonomické aktivity země zastavily,…