Přirozené katastrofy a COVID-19 v Mosambiku, OSN a humanitární partneři plánovali zvýšit podporu

Organizace spojených národů a vládní národní institut pro zvládání katastrof zahájily dva plány, jak reagovat na rostoucí humanitární potřeby v Mosambiku.

První výzvu mezinárodnímu společenství, aby podpořilo Mosambik a chránilo nejtěžší dopady několika šoků, včetně humanitárních důsledků COVID-19, jakož i opakujících se such, povodní a rostoucího násilí v provincii Cabo Delgado, provedla Myrta Kaulard, rezidentka a humanitární koordinátorka OSN pro Mosambik.

OSN požaduje finanční příspěvek na podporu zdravotního stavu v Mosambiku ohroženého přírodními katastrofami a COVID-19

Výzva je založena na žádosti o více než 103 milionů USD na podporu reakce vlády vedené při poskytování pomoci při záchraně života a zachování života. Milion lidí zažívá kritické potřeby a přísné humanitární podmínky a kteří by nebyli schopni odolat také zdravotním a ekonomickým dopadům. Na toto téma se zaměřil Flash odvolání COVID-19 a Globální plán humanitární reakce pro COVID-19.

Zejména paní Kaulardová vysvětlila, že plán upřednostňuje potřeby nejzranitelnějších, včetně lidí žijících v chudobě, osob se zdravotním postižením, osob žijících s HIV, starších lidí, vysídlených obyvatel a lidí v ohrožených komunitách.

Luísa Meque, generální ředitelka vládního Národního institutu pro zvládání katastrof, zhodnotila, že cílem je zmírnit utrpení těch, kteří kvůli COVID-19 zažívají další potíže. "Zejména ti, kteří se stále zotavují z Cyclones Idai a Kenneth".

V případě přírodních katastrof je problém násilí v Cabo Delgado, plán rychlé reakce

Z 68 milionů dolarů by bylo 16 milionů dolarů určeno pro zdravotnictví a 52 milionů dolarů pro potravinovou bezpečnost, živobytí a vodu, hygienu a hygienu.
Pokud jde o násilí v Cabo Delgado, byl vytvořen nový plán rychlé reakce, který požaduje 35.5 milionu USD a upřednostní naléhavé potřeby. Je tomu tak proto, že v oblasti, kde se začaly ozbrojené útoky v říjnu 2017, došlo k výraznému eskalaci od ledna 2020. To znamená, že desítky tisíc lidí zůstávají bez dostatečného přístupu k potravinám, vodě, hygienickým zařízením nebo základním službám.

Paní Kaulardová stále říká, že lidé jsou úplně vyčerpaní a zoufale potřebují lidstvo a solidaritu. Kaulard připomíná: „Vyzývám mezinárodní společenství, aby se spojilo a včasně a velkoryse podpořilo mozambický lid tím, že odpoví na tyto dvě výzvy“

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

COVID-19, výzva k financování humanitárních reakcí: do seznamu nejzranitelnějších bylo přidáno 9 zemí

Pečovatelé a první respondenti riskovali smrt v humanitární misi

COVID-19 v Latinské Americe varuje OCHA, že skutečnými oběťmi jsou děti

ZDROJ

ReliefWeb

Komentáře jsou uzavřeny.