procházení Kategorie

Civilní ochrana

Civilní ochrana a civilní obrana jsou ústředním pilířem proti přírodním katastrofám, katastrofám a mimořádným událostem. Dobrovolníci a odborníci zapojení do systémů odolnosti potřebují informace, aby ve velkých mimořádných událostech vedli lépe.

Změna klimatu a sucho: Požární nouze

Požární poplach – Itálii hrozí, že se zakouří Kromě poplachu o povodních a sesuvech půdy je tu vždy něco, co musíme vzít v úvahu, a to je samozřejmě sucho. Tento druh velmi intenzivního tepla přirozeně pochází z…

Zásadní role „místa bezpečí“

Záchrana na moři, jaké je pravidlo POS Pobřežní stráž má četná pravidla týkající se záchrany osob na palubě lodí. I když je tedy snadné si myslet, že záchrana někoho v nouzi na moři je jednoduchá a bez mnoha byrokratických…

Lesní požáry v Řecku: Aktivace Itálie

Dva letouny Canadair odlétají z Itálie, aby poskytly pomoc Řecku V reakci na žádost řeckých úřadů o pomoc rozhodlo italské oddělení civilní ochrany vyslat dva letouny Canadair CL415 italského hasičského sboru do…