procházení Kategorie

Civilní ochrana

Civilní ochrana a civilní obrana jsou ústředním pilířem proti přírodním katastrofám, katastrofám a mimořádným událostem. Dobrovolníci a odborníci zapojení do systémů odolnosti potřebují informace, aby ve velkých mimořádných událostech vedli lépe.