Skóre GCS: Co to znamená?

Skóre GCS: poranění mozku se může velmi komplikovat vzhledem k choulostivé situaci pacienta.

Je to traumatický zážitek, který je vystaven poranění mozku, ale je také nesmírně znepokojující pro milované, kteří musí být svědky svého milovaného přítele nebo příbuzného, ​​projít něčím tak fatálním jako je toto. Proto vysvětlíme jednoduše, co je skóre GCS.

V takových dobách lékaři často používají výrazy, které pro laiky nedávají smysl kvůli technickým podmínkám. GCS skóre je takový termín, který vám chceme zjednodušit, abyste přesně pochopili, co to znamená a proč se používá.

Od poranění mozku jsou nepředvídatelná, obvykle nevíme, co lze očekávat, když se pacient zotavuje. Protože poranění mozku vyžaduje, aby byl pacient uveden do lékařsky vyvolaného kómatu nebo již kvůli kómatu nereaguje, je obtížné pochopit potenciál pro uzdravení. Pro posouzení reakce dotyčného pacienta je GCS nebo stupnice Glasgow Coma Scale účinným nástrojem používaným po celém světě.

Vývoj skóre GCS

Společnost GCS skóre byl vyvinut profesorem Grahamem Teasdaleem v roce 1974. Slouží k identifikaci úrovně vědomí pacienta s poraněním mozku. Může být použit k měření péče potřebné pro prvních několik hodin a dnů. GCS pomáhá lékařům sledovat změny vitálů v důsledku poškození mozku.

Faktory podílející se na GCS:

K měření závažnosti poranění pomocí GCS u pacienta se používají tři metriky:
1) Oční otevření (Měřítko 1-4)
2) Slovní odpověď (Měřítko 1-5)
3) Reakce motoru (Měřítko 1-6)

GCS skóre - Všechny tři odpovědi jsou označeny samostatně. Jak jsou kontrolovány?

V případě odezvy na otevření očí je pacient vyzván hlasem, dotekem a bolestivým podnětem k ověření pozitivní reakce. V případě, že pacient neotevře oči žádné ze tří výzev, je skóre 1. V případě, že by reagovali na to, že by byli verbálně otevřeni sami, skóre by bylo 4 a znamenalo by vysokou pravděpodobnost zotavení.

K nalezení celkového GCS u pacienta s poškozením mozku se součet všech tří metrik spojí do rozmezí skóre mezi 3 a 15. Skóre 13 a vyšší ukazuje, že došlo k mírnému poškození mozku a že pacient se rychle zotaví. Skóre mezi 9 a 12 se považuje za mírné poranění mozku, zatímco skóre 8 a níže označuje vážné poranění mozku. Někteří lékaři považují skóre 5 a nižší za katastrofické s velmi malými šancemi na úplné uzdravení.

Jak bolestivé je vypořádat se se známým procházejícím tímto utrpením, je těžké vědět, jaký bude dlouhodobý účinek poškození mozku. Nástroj jako GCS však poskytuje příbuzným a lékařům realistický dojem o změnách v zotavení a po získávání vědomí pacienta po traumatu mozku.

Skóre GCS: Co to znamená? - PŘEČTĚTE SI také

Rychlé snížení krevního tlaku u pacientů s akutním intracerebrálním krvácením

Turniket a intraosový přístup: masivní řízení krvácení

Poranění mozku: Užitkovost pokročilých předhospitalizačních zákroků pro těžké tupé traumatické poranění mozku (BTI)

Jak rychle a přesně identifikovat pacienta s akutním iktem v prehospitálním prostředí?

REFERENCE

Stupnice kómatu Glasgow (GCS) Wikipedia

Komentáře jsou uzavřeny.