Kdo může používat defibrilátor? Pár informací pro občany

Defibrilátor je nástroj, který může zachránit člověka při zástavě srdce. Ale kdo to může použít? Co říká zákon a trestní řád? Je zřejmé, že zákony se v jednotlivých zemích liší, ale v zásadě v mnoha z nich platí „pravidlo dobrého Samaritána“ nebo jeho ekvivalent.

Jak závažná je zástava srdce?

V současnosti jsou defibrilátory k vidění stále více a v každodenním životě míjíme, aniž bychom si to uvědomovali, Defibrilátor v lékárnách, tělocvičnách, radnicích a dokonce i na nádražích.

PRVNÍ POMOC: NAVŠTIVTE STÁNEK LÉKAŘSKÝCH KONZULTANTŮ DMC DINAS NA NOUZOVÉM EXPO

Někteří lidé vědí, že jsou užitečné v případě zástavy srdce, ale kdo vlastně může používat defibrilátor?

Člověk je obecně veden k názoru, že pokud nejste lékař, čekáte na to ambulance je lepší nezasahovat, udělat minimum, aby se situace nezhoršila.

I když to může být v mnoha případech pravda, u zástavy srdce to rozhodně neplatí.

Srdeční zástava je krajní nouzová situace, srovnatelná co do závažnosti s utonutím.

Čerpací funkce srdce náhle ustane a v důsledku toho krev již necirkuluje a nemůže se okysličovat.

Po prvních několika minutách, kdy orgány spotřebovávají kyslík přítomný v těle, již nedostávají krev a kyslík, všechny zemřou.

Zejména mozek je orgánem nejcitlivějším na nedostatek kyslíku (tzv. mozková hypoxie) a již po méně než 5 minutách utrpí první nevratné poškození.

Po 12 minutách je mozek totálně ohrožen a šance na přežití pacienta se zástavou srdce jsou nulové.

Proto je nezbytný okamžitý život zachraňující zásah.

KARDIOPROTEKCE A KARDIOPULMONÁRNÍ resuscitace? NAVŠTÍVTE TEĎ EMD112 BOOTH NA EMERGENCY EXPO, ZÍSKEJTE VÍCE

K čemu je defibrilátor?

Nyní, když je nám jasnější závažnost srdeční zástavy, můžeme pochopit, proč je AED (automatizovaný externí defibrilátor) považován za život zachraňující nástroj.

Poloautomatický defibrilátor je schopen automaticky rozpoznat srdeční rytmus a indikovat, zda je defibrilace nutná či nikoli.

Jednoduše přiložte elektrody na hrudník a zapněte defibrilátor.

To pak automaticky dává zachránci hlasové pokyny, kdy a jak má jednat.

Po analýze srdečního rytmu, pouze pokud je to nutné, defibrilátor dá pokyn zachránci, aby stisknutím tlačítka dodal do srdce elektrický výboj (elektrický výboj schopný znovu nastartovat srdce při zástavě srdce).

Defibrilátor aplikuje výboj pouze v případě rytmu, který lze výboje provést.

CHTĚLI BY STE POZNAT RADIOEMS? NAVŠTIVTE ZÁCHRANNÝ STÁNEK RADIOEMS NA NOUZOVÉM EXPO

Kdo může používat defibrilátor?

V Itálii zákon č. 116 ze 4. srpna 2021 představuje revoluci v oblasti defibrilátorů.

Mimo jiné se v něm uvádí, že v případech podezření na srdeční zástavu a v nepřítomnosti vyškoleného zdravotnického či nelékařského personálu může poloautomatický nebo automatický defibrilátor používat i neproškolená osoba.

Zákon odkazuje na § 54 trestního zákoníku, který stanoví, že jednání osoby jednající ve stavu nouze ve snaze poskytnout pomoc a zachránit osobu ve vážném nebezpečí, jako je zástava srdce, není trestné.

Podrobně se článek 54 „vztahuje na osobu, která nesplňuje výše uvedené požadavky (osoba, která absolvovala zvláštní školení), ve snaze poskytnout pomoc oběti s podezřením na srdeční zástavu, používá defibrilátor nebo provádí kardiopulmonální resuscitace,“ uvádí článek 3 zákona z roku 2021.

V případě, že osoba neabsolvovala kurz BLSD, budou to operátoři call centra tísňového volání, kteří ji při čekání na příjezd pomoci navedou při provádění srdeční masáže, a pokud je v blízkosti, při použití defibrilátoru.

Pouze nepoužití defibrilátoru AED v prvních minutách totiž může zabránit tomu, aby se oběť náhlé srdeční zástavy zachránila!

Přečtěte si také

Nouzové živě ještě více…Živě: Stáhněte si novou bezplatnou aplikaci vašich novin pro IOS a Android

Údržba defibrilátoru: Co dělat, abyste dodrželi

Defibrilátory: Jaká je správná poloha elektrod AED?

Kdy použít defibrilátor? Pojďme objevit šokovatelné rytmy

Jaký je rozdíl mezi kardiostimulátorem a subkutánním defibrilátorem?

Co je to implantabilní defibrilátor (ICD)?

Co je kardioverter? Přehled implantabilního defibrilátoru

Pediatrický kardiostimulátor: Funkce a zvláštnosti

Srdeční zástava: Proč je důležitá péče o dýchací cesty během KPR?

RSV (respirační syncytiální virus) nápor slouží jako připomínka správného zajištění dýchacích cest u dětí

Doplňkový kyslík: Válce a ventilační podpěry v USA

Srdeční onemocnění: Co je kardiomyopatie?

Záněty srdce: myokarditida, infekční endokarditida a perikarditida

Srdcové šelesty: Co to je a kdy si dělat starosti

Syndrom zlomeného srdce je na vzestupu: Známe kardiomyopatii Takotsubo

Kardiomyopatie: co jsou a jaké jsou léčby

Alkoholická a arytmogenní kardiomyopatie pravé komory

Rozdíl mezi spontánní, elektrickou a farmakologickou kardioverzí

Co je Takotsubo kardiomyopatie (syndrom zlomeného srdce)?

Dilatační kardiomyopatie: Co to je, co to způsobuje a jak se léčí

Kardiostimulátor: Jak to funguje?

Itálie, schválen „dobrý samaritánský zákon“: „netrestání“ pro každého, kdo používá defibrilátor AED

Poškození kyslíku u pacientů s infarktem, uvádí studie

Evropská rada pro resuscitaci (ERC), Pokyny pro rok 2021: BLS - Základní podpora života

Pediatrický implantabilní kardioverter defibrilátor (ICD): Jaké rozdíly a zvláštnosti?

Zdroj

Defibrilátor

Mohlo by se Vám také líbit