Nosní kanyla pro oxygenoterapii: co to je, jak se vyrábí, kdy ji použít

Nosní kanyla je nástroj používaný k podpoře dechové aktivity (umělá ventilace) při oxygenoterapii

Kyslíkovou terapií se rozumí podávání kyslíku pacientovi pro terapeutické účely, jako součást terapie v případech chronického respiračního selhání (jako je chronická obstrukční plicní nemoc, chronická bronchitida, astma a některé druhy rakoviny) a akutní respirační selhání (jako je např. v nouzových situacích, traumatu, šoku).

Kdy se kyslíková terapie používá?

Oxygenoterapie je obecně nezbytná ve všech situacích zahrnujících snížení hladiny kyslíku (PaO2) v krvi.

Nosní kanyla je zvláště vhodná pro chronickou domácí oxygenoterapii, tj. prováděnou u pacienta doma nebo mimo nemocnici, kde jsou vyžadovány nízké průtoky kyslíku.

Patologie, ve kterých se obvykle používá, jsou:

  • chronická obstrukční plicní nemoc (COPD);
  • chronická bronchitida;
  • astma;
  • bronchiektázie;
  • intersticiální onemocnění;
  • pokročilá kardiorespirační insuficience;
  • nádory v pokročilém stadiu;
  • pokročilá neurodegenerativní onemocnění;
  • cystická fibróza;
  • plicní emfyzém.

Jak vypadá nosní kanyla?

Nosní kanyla se skládá ze dvou malých hadiček, které jsou zasunuty do nosu a zajištěny průchodem za ušima a pod bradou, kde je nosní kanyla spojena s kanylou, která je zase napojena na zdroj kyslíku jako zásobník kyslíku v plynné formě (válec).

Kanyla může mít různou délku, např. 5 nebo 10 metrů.

Podobná operace je u O2 sondy nebo O2 trubice, ale s jedinou trubicí, která však musí zasahovat hluboko do nosohltanu.

Pacient v případě nosní kanyly musí dýchat nosem a ne ústy.

Výhody a nevýhody nosní kanyly

Nosní kanyla dodává nízké průtoky: 0.5 až 4-5 l/min, nicméně pacient díky ní může mluvit, jíst nebo pít a je mu většinou dobře.

Pokud jsou konce vstupující do nosních dírek příliš nepříjemné, lze je zkrátit nůžkami.

Zvýšení průtoku o 1 litr kyslíku za minutu nosní kanylou obecně odpovídá dýchání vzduchu s koncentrací kyslíku 24 %; přidání 2 litrů kyslíku do koncentrace 28 % atd., přidání 4 % na každý další litr kyslíku ke koncentraci okolního vzduchu (což je 21 %).

Nosní kanyla s vysokým průtokem

Nosní kanyla s vysokým průtokem se skládá z kompresorové jednotky, směšovače, aktivního zvlhčovače, vyhřívaného okruhu a koncovky z měkkého silného silikonu, která se umísťuje před nosní dírky pacienta.

Cílem je dodávat zvlhčený a teplý kyslík s nastavitelným FiO2 průtoky až 60 l/min.

Výhodou této oxygenoterapie je zmenšení anatomických mrtvých prostorů, zajištění konstantní a nastavitelné hodnoty FiO2, zaručení dobrého zvlhčení, ale především efekt PEEP (pozitivní end-exspirační tlak, který rekrutuje alveoly zlepšením výměny).

Často se používá v intenzivní nebo subintenzivní péči, protože je dobrou alternativou k neinvazivní ventilaci.

Pohodlí často není pro pacienta ideální, ale klinické výsledky jsou vynikající.

Přečtěte si také:

Nouzové živě ještě více…Živě: Stáhněte si novou bezplatnou aplikaci vašich novin pro IOS a Android

Kyslíko-ozónová terapie: Pro jaké patologické stavy je indikována?

Hyperbarický kyslík v procesu hojení ran

Žilní trombóza: Od příznaků k novým lékům

Přednemocniční intravenózní přístup a tekutinová resuscitace u těžké sepse: observační kohortová studie

Co je intravenózní kanylace (IV)? 15 kroků postupu

Zdroj:

Medicina online

Mohlo by se Vám také líbit