Žilní trombóza: od příznaků k novým lékům

Žilní trombóza je onemocnění způsobené tvorbou krevní sraženiny v žilním systému

Tvorba krevní sraženiny je fyziologický proces, ke kterému dochází vždy, když tělo potřebuje zastavit krvácení; jsou však situace, kdy dochází k tvorbě krevní sraženiny v žilách nevhodným způsobem a na nevhodných místech, což může vést k žilní trombóze, velmi vážnému onemocnění, které způsobuje překážku zpětnému toku krve v našich žilách.

Příčiny žilní trombózy

Jednou z příčin je stáze neboli tendence ke stagnaci krve v distálních částech našeho těla, stav, který může souviset s křečovými žilami nebo s obdobím podestýlky či výrazným omezením pohyblivosti.

Hlavní příčinou je však zánět: všechna chronická nebo akutní zánětlivá onemocnění, včetně například zápalu plic, způsobují větší srážení krve.

Dalšími významnými rizikovými faktory jsou obezita, přítomnost nádoru (u těchto pacientek často vzniká trombóza ještě před samotným nádorem) a hormonální antikoncepce nebo substituční terapie estrogenem po menopauze, které však představují rizikový faktor zejména u těch, kteří jsou predisponovaní, například ti, kteří mají významnou rodinnou anamnézu žilní trombózy“.

Žilní trombóza, příznaky nepodceňovat

Žilní trombóza je velmi zákeřné onemocnění, jehož příznaky mohou být velmi variabilní.

Obecně lze říci, že nejvíce postiženými orgány (trombóza může mít každá žíla v těle, včetně mozkových žil) jsou dolní končetiny a nejklasičtějšími příznaky jsou zvětšení objemu a otoky, které mohou být omezeny na chodidlo nebo se mohou rozšířit až na lýtka nebo celá noha.

Může se také objevit sotva postřehnutelná až nesnesitelná bolest a silný pocit tíhy v noze, který může omezovat nebo dokonce bránit v pohybu končetin nebo chůzi.

Kompresní ultrazvuk pro diagnostiku žilní trombózy

Klinická diagnóza hluboké žilní trombózy je chybná, a proto je nezbytné diagnózu potvrdit bezpečným, rychlým a bezbolestným ultrazvukovým vyšetřením.

Cévní sonda echocolordoppler se používá ve své nejjednodušší, ale nejúčinnější variantě, kompresním ultrazvuku (CUS).

Žíly nohou jsou vizualizovány, počínaje oblastí třísel, na základě principu, že žíly – na rozdíl od tepen – jsou stlačitelné, a proto, pokud žíla normálně proudí a nemá trombus, při stlačení sondou se zcela stlačí a na monitoru již prakticky není vidět.

Je nutné vyšetřit celou délku žíly, protože trombus může být přítomen pouze v části jejího průběhu, a pokud se omezíme na prozkoumání pouze nejproximálnějších částí, které se snáze vyšetřují, riskujeme, že nestanovíme diagnózu, a proto ne. léčba potenciálně smrtelné patologie.

Pokud jsou žíly stlačitelné, krev jimi přirozeně proudí a nedochází tedy k trombům.

Vždy je dobré toto vyšetření urychleně podstoupit při klinickém podezření na hlubokou žilní trombózu, kdy se objeví všechny nebo i některé z výše popsaných příznaků a zejména pokud jsou spojeny s přítomností významného rizika faktory.

Jaké jsou komplikace?

Nejobávanější komplikací je plicní embolie, infarkt plic, který vede k výraznému postižení dechových funkcí.

Žíly dolních končetin ústí v úrovni břicha do duté žíly, která ústí do pravého srdce, odkud začínají plicní tepny, které přivádějí krev do plic.

Sraženina, která se vytvoří v žilách našich nohou, pokud není rychle léčena, se může rozpadnout na embolii a po průtoku krve z periferie směrem k srdci se embolie může dostat do srdce a odtud do plic, kde se ucpe. plicní tepny.

Žilní patologie je tedy komplikována arteriální trombózou, kdy je uzavřena céva přivádějící krev do orgánu, což má za následek odumření orgánu nebo jeho části s více či méně rozsáhlým infarktem.

Nové způsoby léčby žilní trombózy

K léčbě žilní trombózy by se měly používat pouze antikoagulační léky; asi sedmdesát let jsme měli k dispozici pouze jeden lék, který byl velmi účinný, ale komplikovaně se ovládal, coumadin.

V posledních 5-10 letech jsou však k dispozici nové léky, nazývané nová přímá antikoagulancia (NAO nebo DOAC), která znamenala skutečnou revoluci v oblasti terapie a prevence jak žilních, tak tepenných trombóz (např. mozková mrtvice v pacienti s fibrilací síní, častou srdeční arytmií).

Tyto léky se snáze ovládají a jsou bezpečnější; jsou přímými inhibitory jediného srážecího faktoru, a proto nevyžadují žádné sledování kromě pravidelných krevních kontrol, někdy pouze jednou ročně.

Přečtěte si také:

COVID-19, Mechanismus formování arteriálního trombu objeven: Studie

Incidence hluboké žilní trombózy (DVT) u pacientů s MIDLINE

Hluboká žilní trombóza horních končetin: Jak se vypořádat s pacientem s Paget-Schroetterovým syndromem

Vědět, že trombóza zasáhne do krevní sraženiny

Žilní trombóza: co to je, jak ji léčit a jak jí předcházet

Zdroj:

Humanitas

Mohlo by se Vám také líbit