Traumatický pneumotorax: příznaky, diagnostika a léčba

Traumatický pneumotorax je přítomnost vzduchu v pleurálním prostoru v důsledku traumatu, který způsobuje částečný nebo úplný kolaps plic

Příznaky zahrnují bolest na hrudi způsobenou zraněním a někdy dušnost. Diagnóza se provádí pomocí rentgenu hrudníku.

Traumatický pneumotorax, obvykle léčený hrudní drenáží

Pneumotorax může být způsoben tupým nebo penetrujícím traumatem; mnoho pacientů má také hemotorax (hemopneumotorax).

U pacientů s penetrujícími ranami přes mediastinum (např. mediální rány na bradavkách nebo lopatkách) nebo s těžkým tupým poraněním může být pneumotorax způsoben rupturou tracheobronchiálního stromu.

Vzduch z pneumotoraxu se může dostat do měkkých tkání hrudníku a/nebo krk (subkutánní emfyzém) nebo mediastinum (pneumomediastinum).

Jednoduchý jednostranný pneumotorax, dokonce i velký, je většinou pacientů dobře tolerován, pokud nemají významné základní plicní onemocnění.

Přetažený pneumotorax však může způsobit těžkou hypotenzi a otevřený pneumotorax může ohrozit ventilaci.

Symptomatologie traumatického pneumotoraxu

Pacienti s traumatickým pneumotoraxem mají běžně pleuritickou bolest na hrudi, dyspnoe, tachypnoe a tachykardii.

Dýchací zvuky mohou být zeslabeny a postižený hemitorax hypertympanický při poklepu, zejména u rozsáhlých pneumotoraxů.

Tyto nálezy však nejsou vždy přítomny a může být obtížné je odhalit v prostředí hlučné resuscitace.

Subkutánní emfyzém způsobuje praskání nebo skřípání při palpaci; nálezy mohou být lokalizovány na malé ploše nebo pokrývají velkou část hrudní stěny a/nebo se mohou rozšířit na krk; rozsáhlé postižení naznačuje rupturu tracheobronchiálního stromu.

Vzduch v mediastinu může vydávat charakteristický skřípavý zvuk synchronně s tepem (Hammanův příznak nebo Hammanovo křupnutí), ale tento příznak není vždy přítomen a je také příležitostně způsoben poraněním jícnu.

Traumatický pneumotorax, diagnostika

  • Rentgen hrudníku

Diagnóza se obvykle provádí pomocí rentgenu hrudníku.

Ultrasonografie (provádí se u lůžka pacienta během úvodní resuscitace) a CT vyšetření jsou u malých pneumotoraktů citlivější než RTG hrudníku.

Velikost pneumotoraxu, určená procentem hemithoraxu, který je prázdný, lze odhadnout z radiologických nálezů.

Numericky vyjádřená velikost je cenná především pro kvantifikaci progrese a rozlišení, spíše než pro stanovení prognózy.

Zacházení

  • Obvykle torakostomická trubice

Léčba většiny pneumotoraxů spočívá v zavedení hrudního drénu (např. 28 Fr) do mezižeberního prostoru 5 nebo 6 anteriorně od střední axilární linie.

Pacienty s malými pneumotoracemi a bez respiračních symptomů lze jednoduše pozorovat sérií rentgenových snímků hrudníku, dokud se plíce znovu nerozšíří. Alternativně lze umístit malý drenážní pigtail katétr.

U pacientů, kteří mají být umístěni do celkové anestezie, přetlakové ventilace a/nebo dýchacích cest, by však měla být provedena hrudní drenáž, protože tyto intervence mohou přeměnit malý, jednoduchý (nekomplikovaný) pneumotorax na hypertenzní pneumotorax.

Pokud po hrudní drenáži přetrvává velký únik vzduchu, je třeba mít podezření na tracheobronchiální léze a zajistit bronchoskopii nebo okamžitou chirurgickou konzultaci.

Přečtěte si také:

Tracheální intubace: Kdy, jak a proč vytvořit umělé dýchací cesty pro pacienta

Co je přechodná tachypnoe novorozenců nebo novorozenecký syndrom vlhkých plic?

Zdroj:

MSD

Mohlo by se Vám také líbit