Rozdíl mezi mechanickou ventilací a oxygenoterapií

Oxygenoterapie (také nazývaná „terapie doplňováním kyslíku“) v medicíně označuje podávání kyslíku pacientovi pro terapeutické účely jako součást terapie prováděné v případech chronického i akutního respiračního selhání.

Kyslíková terapie a mechanická ventilace, způsoby podávání kyslíku jsou různé a zahrnují:

  • obličejové masky: zakrývají nos a ústa; připevňují se za uši pomocí elastického pásku a přijímají kyslík z malé hadičky zaháknuté do speciální oblasti v přední části masky, která spojuje masku se zásobníkem kyslíku nebo samorozpínacím balónkem (Ambu)
  • nosní kanyla (brýle): vynikající pro domácí oxygenoterapii při nízkých průtocích, skládá se ze dvou malých hadiček, které se zavedou do nosu a připevní se protažením za ušima a pod bradou, kde se napojí na kanylu, která je zase připojen ke zdroji kyslíku;
  • O2 sonda neboli nosní sonda: funguje podobně jako nosní kanyla, ale s jedinou hadičkou, která však musí zasahovat hluboko do nosohltanu;
  • transtracheální oxygenoterapie: vyžaduje tracheotomii, tj. chirurgický řez v krk a průdušnice, takže malá hadička může být zavedena přímo do průdušnice, aby se k ní mohl dostat kyslík; používá se pouze v nemocnicích, je to nutné kvůli přítomnosti překážky pro průchod vzduchu
  • inkubátor/kyslíkový stan: oba poskytují vnitřní prostředí bohaté na kyslík a jsou velmi užitečné, když je pacient nemluvně;
  • hyperbarická komora: jedná se o uzavřený prostor, uvnitř kterého je možné dýchat 100% čistý kyslík, při vyšším než normálním tlaku; užitečné v případech plynové embolie, např. z dekompresního syndromu;
  • mechanický ventilátor s nepřetržitým přetlakem: umožňuje „mechanickou ventilaci“ (také nazývanou „umělá ventilace“), tj. podporu dýchání u pacientů, kteří částečně nebo úplně nemohou spontánně dýchat. Mechanický ventilátor funguje tak, že „napodobuje“ činnost dýchacích svalů, které umožňují dýchání; je to život zachraňující přístroj široce používaný na jednotkách intenzivní péče pro pacienty v kritickém stavu.
  • Mechanická ventilace (také nazývaná umělá nebo asistovaná ventilace) se týká podpory dýchání u lidí, kteří částečně nebo úplně nemohou spontánně dýchat; mechanická ventilace doplňuje nebo zcela nahrazuje činnost nádechových svalů poskytováním energie potřebné k zajištění odpovídajícího objemu plynu do plic.

Mechanická ventilace je tedy systém, jehož prostřednictvím lze provádět oxygenoterapii.

Přečtěte si také:

Nouzové živě ještě více…Živě: Stáhněte si novou bezplatnou aplikaci vašich novin pro IOS a Android

Kyslíko-ozónová terapie: Pro jaké patologické stavy je indikována?

Hyperbarický kyslík v procesu hojení ran

Žilní trombóza: Od příznaků k novým lékům

Přednemocniční intravenózní přístup a tekutinová resuscitace u těžké sepse: observační kohortová studie

Co je intravenózní kanylace (IV)? 15 kroků postupu

Nosní kanyla pro kyslíkovou terapii: co to je, jak se vyrábí, kdy ji použít

Nosní sonda pro kyslíkovou terapii: co to je, jak se vyrábí, kdy ji použít

Zdroj:

Medicina online

Mohlo by se Vám také líbit