Oceňování zahraničních lékařů: zdroj pro Itálii

Amsi vyzývá k uznání a integraci mezinárodních zdravotnických odborníků

Projekt Asociace zahraničních lékařů v Itálii (Amsi), vedená Prof. Jídlo Aodi, zdůraznil zásadní význam zhodnocovat a integrovat zahraniční zdravotníci do struktury italského národního zdravotnického systému. Tento apel nabývá zvláštního významu v době, kdy se země, stejně jako mnoho dalších, potýká s výrazným nedostatkem zdravotnického personálu. Amsi to zdůrazňuje zahraniční lékaři a sestry by neměl být vnímán jako dočasné nebo nouzové řešení, ale spíše jako základní a stabilní složka zdravotnické pracovní síly země.

Co je Amsi

Amsi byla založena v r 2001 s cílem podpořit integraci a valorizaci lékařů zahraničního původu v Itálii. Svým úsilím asociace podporuje iniciativy zaměřené na usnadnění vstupu a najímání zahraničního zdravotnického personálu, uznávajíce jejich nepostradatelný přínos k udržení standardů péče a předcházení uzavírání mnoha nemocničních jednotek. S podporou subjektů jako např Umem (Evropsko-středomořská lékařská unie) a Jednotky za Unire, Amsi navrhla politiky pro zjednodušení uznávání zahraničních odborných kvalifikací a vyzvala k rozšíření zásadních předpisů, jako je např.Cura Italia” Vyhláška, k zajištění kontinuity zdravotní pomoci.

Problém nedostatku personálu

Nedostatek zdravotnického personálu představuje pro italský zdravotnický systém jednu z hlavních výzev, kterou ještě zhoršují faktory, jako je stárnutí populace, ekonomická omezení a nárůst poptávky po zdravotnických službách. Tváří v tvář této mimořádné události, pane ministře zdravotnictví Horace Schillaci zdůraznila důležitost přilákání lékařů a sester ze zahraničí jako nedílnou součást řešení. Cestě k plné integraci však brání četné obtíže, včetně byrokratických překážek, ověřování zahraničních kvalifikací a potřeby překonat jazykové a kulturní rozdíly. Amsiho návrhy mají za cíl usnadnit tyto přechody podporou smluv na dobu neurčitou pro zahraniční odborníky a odstranění požadavku občanství pro přístup k práci ve zdravotnictví.

Žádost o podporu

„Plně sdílíme záměry vlády, která osobním nasazením paní ministryně Schillaci hodlá revidovat a dát nový impuls našemu zdravotnictví se zaměřením na valorizaci odborníků a následně na redukci pořadníků a reorganizaci struktur nemocnic.

Zároveň je ale Schillaci realistický i ohledně nemožnosti vyřešit personální nedostatek přes noc a otevírá dveře příchodu zahraničních lékařů a sester do Itálie.

Jako Amsi, Asociace zahraničních lékařů v Itálii, již v roce 2001 jsme upozornili tvůrce politik s výzvou, aby zahájili programové sčítání, abychom již tehdy pochopili skutečnou potřebu odborníků.

Nesouhlasíme s označováním zahraničních lékařů a sester jako dočasných odstávek; považujeme to za reduktivní a diskriminační.

Amsi dlouhodobě podporuje nejen italské odborníky a jejich ekonomicko-smluvní zhodnocení, ale také cílenou, selektivní imigraci lékařů a sester.

Chtěli bychom našim vládním zástupcům, kteří mají jednoznačně naši plnou podporu, připomenout, že díky našim zahraničním odborníkům v Itálii jsme se v roce 1200 vyhnuli uzavření asi 2023 oddělení, včetně pohotovostí a různých služeb ve veřejných zdravotnických zařízeních.

Mají rádi Italský zdravotnický personál, si zaslouží respekt a podporu, a z tohoto důvodu Amsi spolu s Umem (Euro-středomořská lékařská unie) a Uniti per Unire vyzývá k prodloužení platnosti výnosu „Cura Italia“ po datu vypršení platnosti 31. prosince 2025 na vyhnout se uzavření asi 600 oddělení ve veřejných i soukromých zařízeních, jakož i trvalým smlouvám a odstranění požadavku občanství pro přístup k naší veřejné a soukromé zdravotní péči.

U zahraničních lékařů a sester bude nutné situaci napravit definitivním uznáním ze strany Ministerstva zdravotnictví a registrací u profesních asociací a bude nutné vyřešit otázky pojištění jako jejich italští a zahraniční kolegové.

Z tohoto důvodu opakujeme, že zahraniční zdravotničtí pracovníci by neměli být diskriminováni, protože mohou být skutečně cenným zdrojem pro dnešní i zítřejší zdravotnictví.“

Tak říká prof. Jídlo Aodi, prezident Amsi, Umem, Uniti per Unire a Co-mai, stejně jako profesor na Tor Vergata a člen registru Fnomceo.

Zdroje

  • Tisková zpráva Amsi
Mohlo by se Vám také líbit