WHO: Průměrná délka zdravého života v Africe se prodlužuje téměř o deset let

WHO o Africe: průměrná délka zdravého života v africkém regionu se mezi lety 10 a 2000 prodloužila v průměru o 2019 let na osobu, hodnotí zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO)

Afrika: tento nárůst je větší než v kterékoli jiné oblasti světa ve stejném období

Zpráva také uvádí, že rušivý dopad pandemie COVID-19 by mohl ohrozit tyto obrovské zisky.

Zpráva Tracking Universal Health Coverage in the WHO African Region 2022 ukazuje, že očekávaná délka zdravého života – neboli počet let, kdy je jednotlivec v dobrém zdravotním stavu – se v roce 56 prodloužila na 2019 let ve srovnání se 46 v roce 2000.

I když je světová délka zdravého života stále hluboko pod celosvětovým průměrem 64 let, ve stejném období se prodloužila pouze o pět let.

Zlepšení v poskytování základních zdravotnických služeb, zlepšení v oblasti reprodukčního zdraví, zdraví matek, novorozenců a dětí, stejně jako pokrok v boji proti infekčním nemocem – díky rychlému rozšíření opatření pro kontrolu HIV, tuberkulózy a malárie od roku 2005 – pomohly prodloužit střední délku zdravého života.

V průměru se pokrytí základními zdravotními službami v roce 46 zlepšilo na 2019 % ve srovnání s 24 % v roce 2000.

Nejvýznamnější úspěchy byly v oblasti prevence a léčby infekčních nemocí, ale to bylo kompenzováno dramatickým nárůstem hypertenze, cukrovky a dalších nepřenosných nemocí a nedostatkem zdravotnických služeb zaměřených na tato onemocnění.

Afrika, WHO: silný nárůst průměrné délky života

„Ostrý nárůst průměrné délky zdravého života během posledních dvou desetiletí je důkazem snahy regionu o zlepšení zdraví a blahobytu obyvatel.

V jádru to znamená, že více lidí žije zdravěji, déle, s menšími hrozbami infekčních nemocí a s lepším přístupem k péči a službám prevence nemocí,“ řekl Dr Matshidiso Moeti, regionální ředitel WHO pro Afriku.

„Pokrok se ale nesmí zastavit. Pokud země nezlepší opatření proti hrozbě rakoviny a dalších nepřenosných nemocí, zdravotní přínosy by mohly být ohroženy.

Pokrok v očekávané délce zdravého života by mohl být také narušen dopadem pandemie COVID-19, pokud nebudou zavedeny robustní plány dohánění.

Africké země v průměru hlásily větší narušení základních služeb ve srovnání s jinými regiony.

Více než 90 % z 36 zemí, které reagovaly na průzkum WHO z roku 2021, uvedlo jedno nebo více narušení základních zdravotnických služeb, přičemž vyšší narušení utrpělo imunizace, zanedbávané tropické nemoci a služby výživy.

Bylo vyvinuto úsilí k obnovení základních služeb postižených pandemií.

Pro zlepšení zdravotnických služeb a zajištění toho, aby byly přiměřené, kvalitní a dostupné pro všechny, je však zásadní, aby vlády zvýšily financování veřejného zdraví.

Většina vlád v Africe financuje méně než 50 % svých národních rozpočtů na zdravotnictví, což má za následek velké mezery ve financování

Pouze Alžírsko, Botswana, Cabo Verde, Eswatini, Gabon, Seychely a Jižní Afrika financují více než 50 % svých národních rozpočtů na zdravotnictví.

„COVID-19 ukázal, jak jsou investice do zdraví zásadní pro bezpečnost země.

Čím lépe se Afrika dokáže vypořádat s pandemiemi a dalšími zdravotními hrozbami, tím více se našim lidem a ekonomikám daří.

Vyzývám vlády, aby investovaly do zdraví a byly připraveny čelit dalšímu patogenu, který se na nás vrhne,“ řekl doktor Moeti.

Jedním z klíčových opatření ke zlepšení přístupu ke zdravotnickým službám je, aby vlády snížily katastrofické kapesné výdaje domácností.

Výdaje na zdravotnictví se nepovažují za katastrofické, pokud rodiny utratí méně než 10 % svých příjmů na výdaje na zdravotnictví, bez ohledu na úroveň jejich chudoby.

Za posledních 20 let kapesné výdaje stagnovaly nebo vzrostly v 15 zemích.

Zpráva WHO také analyzovala rozdíly v očekávané délce zdravého života a pokrytí zdravotními službami podle úrovně příjmu v zemi a zeměpisné polohy.

Země s vysokými a vyššími středními příjmy mívají lepší pokrytí zdravotními službami a vyšší průměrnou délkou zdravého života při narození než země s nižšími příjmy, s přibližně 10 dalšími roky zdravého života.

Zpráva doporučuje zemím, aby urychlily úsilí o zlepšení ochrany před finančními riziky, přehodnotily a přeorientovaly poskytování zdravotnických služeb se zaměřením na začlenění nekomunikovatelných zdravotnických služeb jako součásti základních zdravotnických služeb, zapojení komunit a zapojení soukromého sektoru.

Doporučuje také zavést systémy monitorování systémů na nižší než celostátní úrovni, aby byly země lépe schopny zachytit včasné varovné signály pro ohrožení zdraví a selhání systému.

Přečtěte si také:

Nouzové živě ještě více…Živě: Stáhněte si novou bezplatnou aplikaci vašich novin pro IOS a Android

Posílení laboratorního testování opičích neštovic v Africe

Etiopie zaočkuje 2 miliony proti cholerě v oblasti Tigray

V Čadu bylo ve velké kampani proti dětské obrně očkováno více než 3.3 milionu dětí

Malawi, dětská obrna se vrací: Oznámení WHO

Opičí neštovice: Co vědět

Monkeypox, 202 nových případů hlášených v Evropě: Jak se přenášejí

Jaké jsou příznaky opičích neštovic?

V Zimbabwe dostává 54,407 XNUMX obyvatel Chegutu bezplatné očkování proti choleře

Malawi dostává 1.9 milionu dávek vakcín proti choleře, aby posílila připravenost na choleru a připravenost reakce

COVID-19, zlomový okamžik pro laboratorní medicínu v Africe

Zdroj:

KDO Afrika

Mohlo by se Vám také líbit