Zdravotní péče: nová opatření ke snížení pořadníků

Vláda zavádí mechanismus „přeskakování“ a nové povinnosti pro pacienty

Opatření k zajištění přesných časů ve zdravotnických službách

Projekt Italské vlády schválila novou vyhlášku, která řeší dlouhé pořadníky na lékařskou péči ve veřejných zdravotnických zařízeních. Hlavním opatřením je tzv.přeskočit řádek“ mechanismus. V zásadě platí, že pokud ve veřejném zařízení není možné zajistit návštěvu nebo vyšetření předepisujícím lékařem ve stanoveném časovém rozmezí, Místní zdravotní úřad (ASL) musí zajistit, aby služba byla pacientovi poskytnuta v blízkém akreditovaném soukromém zařízení nebo prostřednictvím nezávislého odborníka, přičemž pacient musí uhradit pouze spoluúčast. Zkrátka jde o opatření, které se podobá tomu z roku 1998. To znamená, že zmíněný princip je již v zákoně zakotven od roku 1998, ale nikdy nebyl skutečně dodržován.

Jak funguje mechanismus přeskočení řádku

Pokud pacient nemůže přijímat a zdravotní péči na základě kritérií předložených lékařem, musí KNAV poskytovat službu v zařízení, ať už veřejném nebo soukromém. Například urgentní vyšetření magnetickou rezonancí musí být provedeno do 72 hodin bez ohledu na to, kde se provádí.

Náklady na službu budou hrazeny z National Health Service, přičemž pacient zaplatí pouze doplatek, pokud nebyla udělena výjimka.

Vyhláška rovněž stanoví, že do šedesáti dnů budou ve spolupráci s kraji připraveny podmínky pro její realizaci.

Financování a implementace nového systému

Pro financování bude vyhláška čerpat z prostředků již poskytnutých ve finančním plánu, která vyčleňuje 0.4 procenta zdrojů na pořadníky, tedy o více než 500 milionů eur více, než je v současnosti k dispozici. Kromě toho se zvýší strop pro nákupy od soukromých poskytovatelů: 121 milionů v roce 2025, 123 milionů v roce 2024, 370 milionů v roce 2025 a téměř 500 milionů ročně od roku 2026. Není však jasné, zda tyto zdroje budou stačit k pokrytí celé poptávky po službách, která v současnosti vede k tomu, že tři miliony Italů se kvůli příliš dlouhým čekacím seznamům vzdávají péče. První odhady hovoří o nákladech přesahujících jednu miliardu eur ročně.

Povinnosti pro občany a další opatření proti pořadníkům

Vyhláška také ukládá občanům nové povinnosti. Pokud zmeškají schůzku s lékařem nebo specialistou, budou nadále povinni uhradit poplatek za spoluúčast, s výjimkou případů vyšší moci. Kraje budou muset přijmout a Jednotné rezervační centrum, buď regionální nebo subregionální, pro všechny proveditelné služby, veřejné i soukromě akreditované. Místní zdravotnické úřady nebudou moci uzavřít nebo odložit rezervační aktivity a bude podporována digitální rezervace a platba spoluúčasti. Kromě toho lze návštěvy a vyšetření naplánovat na sobotu a neděli. Přesčasy u lékařů a zdravotních sester budou podléhat rovné sazbě daně ve výši 15 % namísto hrubé daně z příjmu, čímž zvýší jejich výdělky.

Tato opatření představují významný krok v boji proti dlouhým frontám. Tato nová vyhláška by měla odstranit neefektivitu a zpřístupnit státní zdravotní službu, zkrátit čekací doby a zlepšit péči pro všechny.

Zdroje

Mohlo by se Vám také líbit