Oversvømmelsesbeskyttelse med merværdi i Vejle - fjedrende byer i ordet!

Danmark er et af de første lande til at bevæge sig mod en bæredygtig måde for at øge modstandsdygtigheden. Vejle går faktisk med oversvømmelsesbeskyttelse for byen.

Den Fjord City er et laboratorium for klimaændring og oversvømmelseskontrol. Det omfatter eftermontering af offentlige rum til at styre vand, samtidig med at social kapital og samhørighed øges Vejle. Fjord City består af flere delprojekter, der fokuserer på at forbedre beboernes livskvalitet og leve med vandet.

De omfatter storm oversvømmelsesbeskyttelse, regnvandsforvaltning i East City og vandopbevaring i oplandet. I marts 2017 blev byrådet præsenteret med tre oversvømmelsesscenarier - resultatet af en omfattende og inklusiv proces, der omfattede et team af platformspartnere fra 100 Resilient Cities-netværket.

En styringsgruppe er oprettet for videre arbejde med disse scenarier.

En slus installeret i november 2016 har allerede forhindret fem oversvømmelser i den indre by. Byrådet har også godkendt midler til tekniske løsninger til vandforvaltning i Grejsdalen.

Investeringer / partnerskab / Opportunity

Byen tilstræber at skabe et synligt, kreativt og integreret regnvandsløsningsarbejde i East City, som kan være et modelprojekt for lignende initiativer og sikre finansieringen heraf. Derudover for at sikre finansiering til forskning, udvikling og implementering af sociale løsninger til vandforvaltning i Grejsdalen sammen med de tekniske løsninger.

ARASCA MEDICAL