Paramedisk lov og etik Australien, en uundværlig vejledning til paramedicinske studerende

Paramedikere skal ofte foretage domkaldelser uden for rammerne af protokoller eller retningslinjer. Når paramedikere træffer et domskald, vil de gerne være styret af etiske principper og understøttes af loven.

Anvendt Paramediciner Law and Ethics Australien og New Zealand er en uundværlig vejledning for paramedicinske studerende, den første af sin art, der samler juridiske og etiske begreber specifikt til det australske og New Zealand paramedic profession. Ved hjælp af realistiske scenarier og omfattende casestudier udforsker teksten etiske principper og juridiske regler i en klar og engagerende stil ideel for den studerende, som er paramedicinsk studerende.

Denne tekst fokuserer på de væsentlige begreber, der er relevante for ANZ paramedikere, der er nødvendige for at reagere på en række livstruende nødsituationer i ofte ukendte miljøer. Fastlæggelse af det bedste handlingsforløb i enhver situation kræver en intim forståelse af erhvervets adfærdskodeks og gældende lovbestemmelser. Ved at dække nøgleområder som samtykke, uagtsomhed, børnebeskyttelse, psykisk sundhed og journalføring. Anvendt Paramedisk Lov og Etik Australien og New Zealand udgør en grundlæggende ressource for bachelor paramedicinsk kursus.

Har måske også