Γίνεται μέλος

Το Emergency Live και το EMSpedia είναι εξειδικευμένα μέσα αφιερωμένα σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα έκτακτης ανάγκης, σε όποιον θέλει να βελτιώσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλο τον κόσμο.
Μπορείτε να στείλετε τη συμβολή σας σχετικά με την έρευνα δημόσιας ασφάλειας, τις μελέτες EMS, την αναφορά περίπτωσης, τη λειτουργία διάσωσης ή την πρόληψη και διαχείριση ατυχημάτων που συμβαίνουν φυσιολογικά ή ως αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους στο γραφείο του συντάκτη μας.
Παρόλο που λίγες από τις καθημερινές προσπάθειες που καταβάλλουν αυτοί οι επαγγελματίες φτάνουν στα πρωτοσέλιδα, τα περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν είναι γνωστά μόνο σε εκείνους που πραγματικά συμμετέχουν στη διάσωση (οι ίδιες οι αποταμιευτές και εκείνοι των οποίων η ζωή σώζεται). Επομένως κανένας δεν είναι σε καλύτερη θέση από εσάς να δώσετε πίστωση και να προσελκύσετε την προσοχή που αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι και οι ενέργειές τους.
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε τη δική σας προσωπική εμπειρία συγκεκριμένων περιστατικών ή με ορισμένα βοηθήματα διάσωσης έκτακτης ανάγκης. Ο συντάκτης μας θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε κατάλληλο περιεχόμενο για το περιοδικό.
Συμπληρώστε την παρακάτω λίστα, αναφέρατε τον τίτλο του άρθρου σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για τη δημοσίευση.