Είναι δυνατή η παραϊακή κλάση 48 Hour;

Ίσως το Θα γίνει αυτή η δοκιμή; οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι. Πρόκειται για περίπτωση κακής αναφοράς, είναι η Brownsville, η TX προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να εξαναγκάσει τους ανθρώπους από το πυροσβεστικό τμήμα, είναι Brownsville, TX προσπαθώντας να προτείνω ότι μια ώρα 48 παραϊατρικό επαναληπτική πορεία είναι ένα αποδεκτό αρχικό παραϊατρικό μάθημα; Πάνω από το 20 χρόνια πριν, η παραϊατρική μου τάξη ήταν περίπου χίλια ώρες. Λίγα χρόνια νωρίτερα, η τάξη EMT μου ήταν πάνω από εκατό πενήντα ώρες.

 

Διαβάστε περισσότερα στο roguemedic.com

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει