Εταιρεία

Έδρα και κεντρικά γραφεία

Piazzale Badalocchio 9 / β
43126 Parma
Ιταλία
Αριθμός ΦΠΑ IT02277610347
Εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων της Parma 02277610347 11 / 03
REA n. 225130

Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνα Μπολντίνι

Εμπορία

Antonella Venturini
Sara Mannino

Γραφείο γραφείου

Mario Robusti
Francesca Domenichini

Συνεισφέρων

Davide Bernieri (ITA - ENG) - Ειδήσεις
Paola Camia (ITA) - Εξειδίκευση στην ιατρική στρατηγική
Marcello Sciarotta (BRA) - Πυροσβέστες και κατάσταση EMS στη Βραζιλία
Robert Katzer MD MBA (ENG) - UCI, Κέντρο Ιατρικών Επιστημών Καταστροφών