ΗΡΑ: Η απάντηση της Ευρώπης σε έκτακτα περιστατικά υγείας

Ένα βήμα προς τα εμπρός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υγείας

Η δημιουργία και η σημασία της ΗΡΑ

Με την ίδρυση του Αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την υγεία (ΗΡΑ), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει αποφασιστική δέσμευση να ενισχύσει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Αυτή η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. ΉΡΑ απορρέει από την αναγνώριση ότι, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από συχνές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, μια συντονισμένη και έγκαιρη απόκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η δημιουργία αυτής της αρχής βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όπου έγινε εμφανής η ανάγκη για μια πιο δομημένη και προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση των κρίσεων υγείας.

Ο Ρόλος και οι Λειτουργίες της ΗΡΑ

Το HERA έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τον συντονισμό του ασφάλεια υγείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρινόμενη άμεσα σε μελλοντικές απειλές για την υγεία. Η οργάνωση της αρχής είναι δομημένη ώστε να λειτουργεί δύο διακριτές φάσεις: το ένα της προετοιμασίας και το άλλο της κρίσης. Στο φάση προετοιμασίας, η ΗΡΑ θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη, παραγωγή και αποθήκευση βασικών φαρμάκων. Θα συμμετάσχει επίσης στην εκπαίδευση εθνικών εμπειρογνωμόνων για την καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την υγεία με εμπιστοσύνη και τεχνογνωσία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε επίπεδο ΕΕ, η HERA θα μεταβεί στο λειτουργία «κρίσης»., αξιοποιώντας όλη τη δύναμη λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων και την πρόβλεψη της εξέλιξης κρίσιμων καταστάσεων. Αυτή η φάση θα διασφαλίσει ότι τα βασικά ιατρικά αντίμετρα διανέμονται γρήγορα και αποτελεσματικά, ακολουθώντας μια συστηματική διαδικασία προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες περιστάσεις της στιγμής.

Πόροι, Συνεργασίες και Παγκόσμια Προσέγγιση της HERA

Με έναν σημαντικό προϋπολογισμό, η HERA συνεργάζεται στενά με υφιστάμενους φορείς όπως η ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων) και το EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων), καθώς και με Πολιτείες - μέλη, βιομηχανία, κοινωνία των πολιτών, να ακαδημία. Αυτό το δίκτυο συνεργασίας αντιπροσωπεύει μια κοινή προσπάθεια για τη διασφάλιση μιας κοινής προσέγγισης για την ετοιμότητα στην Ευρώπη. Επιπλέον, η HERA συνεργάζεται επίσης στενά με διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση της παγκόσμιας ετοιμότητας και ανταπόκρισης, διασφαλίζοντας ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο είναι σε θέση να παράγουν εμβόλια, φάρμακα και ιατρικές προμήθειες σε στιγμές ανάγκης.

Μελλοντικά Βήματα και Εφαρμογή της ΗΡΑ

Η HERA τέθηκε σε λειτουργία το 2022. Η ομάδα της εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι η αρχή μπορεί να εκπληρώσει τον κρίσιμο ρόλο της στην προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μελλοντικές κρίσεις υγείας. Η πλήρης εφαρμογή του HERA αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, παρέχοντας ένα δομημένο και ανθεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων.

Πηγές

Μπορεί επίσης να σας αρέσει