Υγειονομική περίθαλψη: νέα μέτρα για τη μείωση των λιστών αναμονής

Η κυβέρνηση εισάγει τον μηχανισμό «skip the line» και νέες υποχρεώσεις για τους ασθενείς

Μέτρα για την εξασφάλιση καθορισμένων χρονικών ορίων στις ιατρικές υπηρεσίες

Η Ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε νέο διάταγμα για την αντιμετώπιση των μεγάλων λιστών αναμονής για ιατρική περίθαλψη στις δημόσιες υγειονομικές εγκαταστάσεις. Το κύριο μέτρο είναι το λεγόμενο «παραλείψτε τη γραμμήμηχανισμός ». Ουσιαστικά, εάν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί επίσκεψη ή εξέταση εντός του υποδεικνυόμενου χρονικού πλαισίου από τον συνταγογραφούντα ιατρό σε δημόσια εγκατάσταση, Τοπική Υγειονομική Αρχή (ASL) πρέπει να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία παρέχεται στον ασθενή σε μια κοντινή διαπιστευμένη ιδιωτική εγκατάσταση ή μέσω ενός ανεξάρτητου επαγγελματία, με τον ασθενή να πρέπει να πληρώσει μόνο τη συμπληρωμή. Εν ολίγοις, είναι ένα μέτρο που μοιάζει με αυτό του 1998. Δηλαδή, η προαναφερθείσα αρχή έχει ήδη κατοχυρωθεί στη νομοθεσία από το 1998, αλλά ποτέ δεν τηρήθηκε πραγματικά.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός παράκαμψης της γραμμής

Εάν ένας ασθενής δεν μπορεί να λάβει ένα υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης με βάση τα κριτήρια που παρουσιάζει ο ιατρός, η ASL πρέπει να παρέχει την υπηρεσία σε μια εγκατάσταση, δημόσια ή ιδιωτική. Για παράδειγμα, μια επείγουσα μαγνητική τομογραφία πρέπει να διεξαχθεί εντός 72 ωρών, ανεξάρτητα από το πού εκτελείται.

Το κόστος της υπηρεσίας θα καλυφθεί από το Εθνική Υπηρεσία Υγείας, ενώ ο ασθενής θα πληρώσει μόνο το τέλος της συμπληρωματικής, εκτός εάν έχει χορηγηθεί απαλλαγή.

Το διάταγμα διευκρινίζει επίσης ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θα προετοιμαστούν σε συνεργασία με τις Περιφέρειες εντός εξήντα ημερών.

Χρηματοδότηση και εφαρμογή του νέου συστήματος

Για χρηματοδότηση, το διάταγμα θα αντληθεί από κονδύλια που έχουν ήδη προβλεφθεί στο οικονομικό σχέδιο, το οποίο δεσμεύει το 0.4 τοις εκατό των πόρων για λίστες αναμονής, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ πάνω από αυτό που είναι διαθέσιμο επί του παρόντος. Επιπλέον, το ανώτατο όριο για αγορές από ιδιώτες παρόχους θα αυξηθεί: 121 εκατομμύρια το 2025, 123 εκατομμύρια το 2024, 370 εκατομμύρια το 2025 και σχεδόν 500 εκατομμύρια ετησίως από το 2026 και μετά. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτοί οι πόροι θα είναι επαρκείς για να καλύψουν ολόκληρη τη ζήτηση για υπηρεσίες, κάτι που οδηγεί επί του παρόντος τρία εκατομμύρια Ιταλούς να εγκαταλείψουν τη φροντίδα λόγω υπερβολικά μεγάλων λιστών αναμονής. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κόστος που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Υποχρεώσεις πολιτών και άλλα μέτρα κατά των λιστών αναμονής

Το διάταγμα επιβάλλει επίσης νέες υποχρεώσεις στους πολίτες. Αν χάσουν ένα ραντεβού με παθολόγο ή ειδικό, θα πρέπει και πάλι να πληρώσουν το τέλος της συμπληρωματικής, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οι περιφέρειες θα κληθούν να υιοθετήσουν α Κέντρο Ενιαίας Κράτησης, είτε περιφερειακές είτε υποπεριφερειακές, για όλες τις εφικτές υπηρεσίες, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές διαπιστευμένες. Οι Τοπικές υγειονομικές αρχές δεν θα επιτρέπεται να κλείσουν ή να αναβάλουν τις δραστηριότητες κράτησης και θα ενθαρρύνονται οι ψηφιακές κρατήσεις και η πληρωμή της συνπληρωμής. Επιπλέον, επισκέψεις και εξετάσεις μπορούν να προγραμματιστούν τα Σάββατα και τις Κυριακές. Οι υπερωρίες για γιατρούς και νοσηλευτές θα υπόκεινται σε ενιαίο φορολογικό συντελεστή 15% αντί του κλιμακίου φόρου ακαθάριστου εισοδήματος, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη τους.

Αυτά τα μέτρα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των μεγάλων ουρών αναμονής. Αυτό το νέο διάταγμα θα πρέπει να εξαλείψει τις ανεπάρκειες και να κάνει την Εθνική Υπηρεσία Υγείας πιο προσιτή, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας τη φροντίδα για όλους.

Πηγές

Μπορεί επίσης να σας αρέσει