Κατανόηση της λευχαιμίας: τύποι και θεραπείες

Μια σε βάθος ματιά στα αίτια, την ταξινόμηση και τις επιλογές θεραπείας της λευχαιμίας

Τι είναι η λευχαιμία;

Λευχαιμία είναι ένας καρκίνος των αιμοσφαιρίων που ξεκινά από τον μυελό των οστών. Εμφανίζεται όταν τα ανώμαλα κύτταρα αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, ξεπερνώντας αριθμητικά τα υγιή κύτταρα. Αυτή η ασθένεια επηρεάζει κυρίως λευκά αιμοσφαίρια και διαταράσσει τη φυσιολογική παραγωγή των αιμοσφαιρίων.

Ταξινόμηση της Λευχαιμίας

Οι γιατροί ταξινομούν τη λευχαιμία με βάση το ρυθμό εξέλιξής της και τα εμπλεκόμενα κύτταρα. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες: η οξεία λευχαιμία εξελίσσεται γρήγορα, επηρεάζει τα ανώριμα κύτταρα και απαιτεί επείγουσα και επιθετική θεραπεία. Η χρόνια λευχαιμία αναπτύσσεται σταδιακά με την πάροδο των ετών, με καθυστερημένα συμπτώματα. Η λευχαιμία διαφέρει επίσης ανάλογα με το αν λεμφοκύτταρα (λεμφοκυτταρικό) ή άλλα λευκά αιμοσφαίρια (μυελοειδής) επηρεάζονται.

  • Οξεία λευχαιμία είναι ένας τύπος λευχαιμίας που εξελίσσεται γρήγορα και επηρεάζει τα ανώριμα κύτταρα. Απαιτεί γρήγορη και επιθετική θεραπεία.
  • Χρόνια λευχαιμία αναπτύσσεται αργά και μπορεί να μην παρουσιάζει σημάδια για χρόνια. Μπορεί να περιλαμβάνει λεμφοκύτταρα ή άλλους τύπους λευκών αιμοσφαιρίων.

Πιθανές θεραπείες

Οι επιλογές θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με τους τύπους λευχαιμίας, αλλά συχνά περιλαμβάνουν: χημειοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί φάρμακα για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Η ανοσοθεραπεία ενισχύει την άμυνα του οργανισμού έναντι του καρκίνου. Οι στοχευμένες θεραπείες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των λευχαιμικών κυττάρων. Οι μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων αντικαθιστούν τα άρρωστα κύτταρα με υγιή. Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί δέσμες υψηλής ενέργειας για να σκοτώσει τα κύτταρα λευχαιμίας ή να αναστείλει την ανάπτυξή τους.

  • Χημειοθεραπεία παραμένει η τυπική θεραπεία, χρησιμοποιώντας φάρμακα κατά των κυττάρων λευχαιμίας.
  • Ανοσοθεραπείες ενισχύουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τον καρκίνο.
  • Στοχευμένες θεραπείες εστίαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά των λευχαιμικών κυττάρων.
  • Μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων εισάγουν υγιή κύτταρα για να αντικαταστήσουν τα άρρωστα.
  • Ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί δέσμες υψηλής ενέργειας κατά των λευχαιμικών κυττάρων.

Παράγοντες Κινδύνου και Διάγνωση

Πολλοί παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο λευχαιμίας: προηγούμενη ακτινοθεραπεία, κάπνισμα τσιγάρων, έκθεση σε χημικές ουσίες με βάση το βενζόλιο, ακόμη και γενετικούς παράγοντες. Οι γιατροί εντοπίζουν λευχαιμία μέσω ανάλυσης δειγμάτων αίματος. Αρχικά γίνονται απλές αιματολογικές εξετάσεις όπως ολικές αιματολογικές εξετάσεις. Μερικές φορές όμως χρειάζονται πιο επεμβατικές βιοψίες μυελού των οστών για να επιβεβαιωθεί η παρουσία καρκινικών κυττάρων.

Πηγές

Μπορεί επίσης να σας αρέσει