Päästetööd suurel kõrgusel: mäepääste ajalugu maailmas

Euroopa päritolust ülemaailmse mägipääste moderniseerimiseni

Euroopa juured ja nende areng

Mägede hädaolukord vastus pärineb 19. sajandi Euroopa, mis tuleneb vajadusest tegeleda vahejuhtumite ja kriisidega mägistes tingimustes. sisse PrantsusmaaNäiteks mägede päästeoperatsioone juhib peamiselt Rahvuslik sandarmeeria ja Riiklik politsei, mis sisaldab otsingu- ja elupäästmise, mägipiirkonna jälgimise, õnnetuste ennetamise ja avaliku turvalisuse spetsialiseeritud üksusi. sisse Saksamaa, mägede hädaabiteenistus, tuntud kui Mägipäästeteenistus, on arenenud sarnase lähenemisviisi järgi. sisse Itaalia, Riiklik alpide ja speleoloogiline päästekorpus (CNSAS) tegutseb mägede hädaolukordadele reageerimise peamise organisatsioonina, tehes tihedat koostööd õhumeditsiini päästeteenistustega.

Ühendkuningriigi ja Iirimaa edusammud

aasta Ühendkuningriik, vabatahtlike baasil mägede hädaolukorra lahendamise meeskonnad pakuvad oma teenuseid tasuta. Iga meeskond toimib autonoomse üksusena ja teeb koostööd teiste piirkondlike ja riiklike organisatsioonidega, nt Mountain Rescue Inglismaa ja Wales (MREW) ja Mägede päästekomitee Šotimaa. sisse Iirimaaegiidi all tegutsevad mägede hädaolukorra lahendamise talitused Mountain Rescue Iirimaa, mis hõlmab piirkondi üle Iirimaa saare, mis hõlmab nii vabariiki kui ka Põhja-Iirimaad.

Tehnoloogia ja koolituse roll

Tehnoloogia ja koolitus on mänginud keskset rolli mägede hädaolukordadele reageerimise edendamisel. Koos uute kasutuselevõtuga seadmed ja metoodikad, on mäestiku hädaolukorras operatsioonide tõhusus ja ohutus paranenud. TänaPaljud mägede hädaolukordadele reageerimise üksused kasutavad hädaolukordade lahendamiseks helikoptereid ja muid tipptasemel ressursse, samas kui pidev väljaõpe tagab, et reageerijad on hästi ette valmistatud mitmesuguste päästestsenaariumide lahendamiseks.

Ülemaailmne mägede ohutuse teenus

Mägede hädaolukordadele reageerimine on laienenud ülemaailmselt, riigid üle maailma on välja töötanud oma süsteemid ja lähenemisviisid, mis on kohandatud nende konkreetsetele mägistele maastikele. See hädavajalik teenus areneb edasi, kohanedes kliimamuutustest tulenevate väljakutsetega ja mägipiirkondades kasvavate meelelahutuslike tegevustega, seades esikohale külastajate ja mägede elanike turvalisuse.

Allikad

Teid võib huvitada ka