Kuidas droonid muudavad katastroofidele reageerimist Kariibi mere piirkonnas

CDEMA uuenduslik lähenemine: droonid liituvad arsenaliga 2023. aasta Atlandi ookeani orkaanihooajaks valmisolekuks

Kuna 2023. aasta Atlandi ookeani orkaanihooaeg kogub hoogu, Kariibi mere katastroofide juhtimise agentuur (CDEMA) on valvas ja valmis astuma vastu väljakutsetele, mida tekitab emake looduse raev. Riikliku ookeani- ja atmosfääriameti (NOAA) hiljutise värskendusega, mis näitab, et tänavusel hooajal on orkaanide aktiivsuse tase üle normi, on CDEMA pannud oma valmisolekualased jõupingutused hoogsalt käima.

Lähitulevik

11. augustil 2023 vaatas NOAA üle oma orkaaniaktiivsuse prognoosi, viidates praegustele ookeani- ja atmosfääritingimustele kui orkaanide aktiivsuse suurenemise põhjustele. Vastuseks sellele muutuvale prognoosile tugevdab CDEMA oma valmisolekut leevendada võimalikke katastroofe ja kaitsta oma liikmesriike.

CDEMA valmisolekustrateegia nurgakiviks on tõhus hädaabitelekommunikatsioonisüsteem, mida pidevalt jälgitakse. Regulaarseid sidekanaleid hoitakse 19 osaleva riigi riiklike katastroofibüroodega, tagades kiire reageerimise eelseisvatele ohtudele.

Igatahes on selle aasta üks olulisemaid uuendusi droonide kaasamine piirkondlikku reageerimismehhanismi (RRM), mis on kõrgelt kvalifitseeritud meeskondade kogu Kariibi mere piirkonnast. Need meeskonnad, sealhulgas CARICOMi katastroofiabiüksus (CDRU), CARICOMi tegevustoetusmeeskond (COST), CARICOMi katastroofide hindamise ja koordineerimise meeskond (CDAC), vajaduste kiire hindamise meeskond (RNAT) ning piirkondlik otsingu- ja päästemeeskond (RSART), on ooterežiimis potentsiaalseks kasutuselevõtuks mõjutatud piirkondades.

Droonid on seatud muutma katastroofidele reageerimise jõupingutusi

Nad teevad koostööd piirkondliku otsingu- ja päästemeeskonnaga, et toetada kahjustuste hindamist katastroofidest mõjutatud piirkondades. Reaalajas õhupiltide pakkumisega võimaldavad droonid kiiremat otsuste langetamist ja reageerimise koordineerimist.

CDEMA tegevdirektori asetäitja kolonelleitnant Kester Craig rõhutas katastroofideks valmisoleku mitmetahulisust. Ta rõhutas, et kuigi kaasatud on palju komponente, on üldeesmärk tugevdada CDEMA süsteemi suutlikkust kaitsta piirkonna inimesi ja varasid.

Droonide integreerimine CDEMA katastroofidele reageerimise strateegiasse rõhutab agentuuri pühendumust tipptasemel tehnoloogia võimendamisele avaliku ohutuse tagamiseks. Droonide võimalusi omaks võttes püüab CDEMA suurendada oma võimet hinnata kahju, leida ellujäänute asukoht ja koordineerida reageerimistegevust, tagades seeläbi tõhusama ja tõhusama katastroofidele reageerimise kogu Kariibi mere piirkonnas.

Ajal, mil kliima ettearvamatus nõuab uuenduslikke lahendusi, tugevdab CDEMA droonitehnoloogia kasutuselevõtt ettevõtte pühendumust kodanike heaolu kaitsmisele ja loodusõnnetuste mõju minimeerimisele.

allikas

Hädaabi droonireageerija

Teid võib huvitada ka