Interschutzi neli kesksemat teemat

Tähelepanu keskmes on kliimamuutused, kodanikukaitse, tehisintellekt ja jätkusuutlikkus.

Oleme poole peal teekonnast, mis viib INTERSCHUTZ, planeeritud aastal Hannover 1. juunist 6. juunini 2026. Järgmine maailma juhtiv tuletõrje- ja päästeteenistuste mess, kodanikukaitse, ja turvalisus on täpselt kahe aasta pärast, kuid selle kesksed teemad on juba määratletud. Lisaks kliimamuutuste mõjudele ja kodanikukaitse olulisele nihkele keskendumisele on tähelepanu keskpunktis tehisintellekti kasutuselevõtt juhtimiskeskustes, operatsioonisaalides, katastroofikohtades ning ka jätkusuutlikkus.

"Maailma kui tervikut mõjutavad dramaatilised sündmused näitavad selgelt, et riskiennetus ja kodanikukaitse mängivad üha olulisemat rolli," ütleb Bernd Heinold, INTERSCHUTZi projektijuht Deutsche Messe Hannoveris. "See oli ilmne juba kaks aastat tagasi INTERSCHUTZis, kuid uued konfliktid, kriisid ja katastroofid hoiatavad meid, et me ei saa loobuda lahenduste leidmisest, et tagada veelgi suurem vastupidavus." INTERSCHUTZ 2026 loosung “Safeguarding Tomorrow” hõlmab suurepäraselt väljakutseid, mis meid lähiaastatel ees ootavad, tuletades meile meelde vajadust kaitsta oma tulevikku.

Kliimamuutus

Heinoldi sõnul on ainult intensiivne uurimistöö, olulisi tehnoloogilisi uuendusija laiendatud koostöö võib muuta ennetamise ja hädaolukordadele reageerimise tõhusamaks. Ainult nende lahenduste abil saab leevendada kliimamuutuste tagajärgi, nagu üleujutused, metsatulekahjud ja tormid. "Hädaabiteenistused peavad valmistuma üha sagedasemateks tormide, metsatulekahjude ja kuumalainete, õhusaaste ja haiguste leviku tõttu kasvavateks terviseriskideks," jätkab Heinold, rõhutades, kuidas see rõhutab vajadust võrgustike loomise järele väljaspool kohustusi ja piire. Ja on ütlematagi selge, et INTERSCHUTZ on ideaalne võimalus selleks vajalike kontaktide loomiseks ja arendamiseks.

Muutus kodanikukaitses

"Ka kodanikukaitse valdkonnas on vaja dünaamilisi ja uuenduslikke lahendusi," ütleb Heinold. "Seetõttu esitlevad INTERSCHUTZi eksponendid integreeritud ja koostööpõhise kriisijuhtimise lahendusi ja tehnoloogiaid." Elanikkond saab hädaolukordadeks valmis olla vaid adekvaatse informeerituse korral ning Heinoldi sõnul on see valdkondlike organisatsioonide ja ühenduste põhimõtteline kohustus, kellel on kohustus heita valgust riskidele ja soodustada isetegemise tavade kasutuselevõttu.

Tehisintellekt

Tulevikus aga AI teema, tehisintellekt, on eriti oluline. „Järgmisel INTERSCHUTZil demonstreerivad juhtivad tegelased teadus- ja tööstusmaailmast, kuidas nutikaid tehnoloogiaid saab kasutada tõhusamaks hädaolukordade juhtimiseks ning milliseid piire tuleb silmas pidada,“ rõhutab INTERSCHUTZi projektijuht. Märkimisväärse näitena toob ta tehisintellekti tehnoloogiate kasutamise hädaabikõnede tõlkimisel erinevatesse keeltesse: lahendus, mis hõlbustab päästeoperatsioonide korraldamist ka siis, kui helistaja kohalikku keelt ei räägi.

Jätkusuutlikkus

Teine hädaolukordadele reageerimise tervikliku raamistiku keskne teema on jätkusuutlikkuse, mis on põhimõttelise tähtsusega nii ökoloogilisest kui majanduslikust vaatenurgast. “Jätkusuutlikkus tähendab alternatiivseid ülekandeid, aga ka kauakestvaid ja kohanemisvõimelisi seadmedvõi hästi ettevalmistatud reageerimismeeskondade olemasolu tagamine. Ja ka siin võib näide olla suunav,“ lisab Heinold: „Jätkusuutlike hangete juhised võivad aidata ergutada keskkonnasõbralike sõidukite kasutamist.

INTERSCHUTZ

INTERSCHUTZ on maailma juhtiv mess tuletõrje- ja päästeteenistused, kodanikukaitse ja julgeolek. Järgmine väljaanne toimub 2026. aastal Hannoveris loosungi "Kaitsme homset" all. Ürituse pakkumine hõlmab kõiki tuletõkestamise ja -kaitse, pääste- ja kodanikukaitse tooteid ja teenuseid, samuti sidesüsteeme ja juhtimiskeskusi ning kaitseseadmeid. INTERSCHUTZi rahvusvaheline võrgustik koosneb AFAC Austraaliast, REAS Italiast ja Hiina rahvusvahelisest hädaolukordade juhtimise näitusest (CIEME).

Allikad

  • Interschutzi pressiteade
Teid võib huvitada ka