Uus Fregate-F100 firmadelt HYNAERO ja R&R Consulting

Oluline koostöö lennundustööstuses

Innovatsioonipartnerlus

HYNAERO, Bordeaux's asuv dessantlennukite projekteerimisele spetsialiseerunud startup on sõlminud strateegilise partnerluse R&R konsultatsioon, mis on lennunduse sertifitseerimissektori juhtiv ettevõte. Selle koostöö põhieesmärk on uute amfiibsete veepommitajate lennukite väljatöötamine ja sertifitseerimine. Fregate-F100. Koostööprotokolli allkirjastamisega kohustuvad mõlemad ettevõtted tegema koostööd projekti erinevate aspektide kallal, pöörates erilist tähelepanu sertifitseerimisfaasile, mis on eeskirjade ja ohutusstandardite järgimise tagamiseks ülioluline.

Partnerettevõtete pühendumus

David Pincet, HYNAERO kaasasutaja ja president, väljendas oma rahulolu partnerluse üle ettevõttega R&R Consulting, rõhutades partnerettevõtte kogemuste ja asjatundlikkuse tähtsust lennunduse ja kosmosesertifitseerimise valdkonnas. Leping on oluline samm edasi programmi Fregate-F100 jaoks mitte ainult rahalise toetuse, vaid ka tehniliste ja regulatiivsete väljakutsete ületamiseks vajalikele ressurssidele ja eriteadmistele juurdepääsu osas.

Teiselt poolt, Fabrice Ros, R&R Consultingu president, väljendas entusiasmi koostööst HYNAEROga, rõhutades ettevõtte pühendumust innovaatiliste projektide toetamisele lennundussektoris. Partnerlus HYNAEROga annab R&R Consultingule ainulaadse võimaluse rakendada oma kogemusi ja teadmisi sertifitseerimisel, et aidata kaasa Fregate-F100 programmi edule ja tugevdada oma positsiooni lennundusturul.

Fregate-F100: uuenduslik lahendus

Euroopa programmi FREGATE-F100, mida juhib HYNAERO, eesmärk on välja töötada täiustatud amfiib-veepommituslennuk, mida iseloomustab erakordne kandevõime ja enneolematu autonoomia. Tänu uuenduslikule tehnoloogiale ja integreeritud ennustavale hooldusele esitleb Fregate-F100 end kui tõhus lahendus metsatulekahjude tõrjumiseks ja keskkonnakaitseks.

Pühendumine tipptasemele

Partnerlus HYNAERO ja R&R Consultingi vahel esindab oluline samm selle ambitsioonika projekti elluviimisel, rõhutades mõlema ettevõtte pühendumust innovatsioonile ja tipptasemele lennundussektoris.

Allikad

  • HYNAERO pressiteade
Teid võib huvitada ka