Itaalia Punane Rist naistevastase vägivalla vastase võitluse eesliinil

Pidev pühendumine kultuurimuutustele ja naiste kaitsele

Naistevastase vägivalla murettekitav nähtus

ÜRO kehtestatud rahvusvaheline naistevastase vägivalla likvideerimise päev heidab valgust häirivale reaalsusele: aasta algusest on tapetud 107 naist, perevägivalla ohvrid. See traagiline ja vastuvõetamatu näitaja rõhutab sügava kultuurilise muutuse pakilisust maailmas, kus iga kolmas naine kannatab vägivalla all ja ainult 1% ohvritest teatab väärkohtlemisest.

Itaalia Punase Risti roll

Täna ühineb Itaalia Punane Rist (ICRC) ülemaailmse üleskutsega võidelda naistevastase vägivalla vastu. Organisatsioon rõhutab oma president Valastro toel kollektiivse vastutuse tähtsust selle nähtuse vastu võitlemisel. CRI pakub oma vägivallavastaste keskuste ja kogu riigis levitatavate lettide kaudu elutähtsat tuge naistele, keda on väärkoheldud.

Tugi ja abi raskustes naistele

CRI keskused on vägivallaohvrite naiste jaoks olulised tugipunktid. Need turvalised kohad pakuvad psühholoogilist, tervislikku, juriidilist ja majanduslikku abi ning on olulised naiste teavitamise ja enesemääramise viiside juhendamisel. Organisatsioonil on võtmeroll abi ja kaitse pakkumisel, näidates, et soolise vägivalla vastu võitlemine on igaühe kohustus.

Haridus ja teavitustegevus

CRI pühendab märkimisväärseid ressursse haridusalastele algatustele, eriti noortele, et edendada soolist võrdõiguslikkust ja positiivset kasvu kui kogukonna muutusi. Ainuüksi 2022/2023 õppeaastal osales enam kui 24 tuhat õpilast õppetegevustes, mille eesmärk oli tõsta nende teadlikkust ja pühendumust naistevastase vägivalla vastu.

Raha kogumine naisvabatahtlike toetamiseks

CRI käivitas hiljuti a raha kogumise jõupingutused toetada vabatahtlikke ja vabatahtlikke, kes töötavad väsimatult territooriumil, et aidata enim abi vajavaid naisi. Selle raha kogumise eesmärk on tugevdada tugivõrgustikku ja tagada vajalike ressursside olemasolu selle ülitähtsa lahingu jätkamiseks.

Ühine kohustus vägivallavaba tuleviku nimel

Naistevastase vägivalla vastane võitlus nõuab kõigilt ühiskonnaliikmetelt pidevat ja ühtset pühendumist. Itaalia Punase Risti näide näitab, et hariduse, toetuse ja teadlikkuse tõstmise kaudu on võimalik esile kutsuda kultuurilisi muutusi ning tagada kõigile naistele turvaline ja vägivallavaba tulevik.

images

Wikipedia

allikas

Itaalia Punane Rist

Teid võib huvitada ka