EENA: samm edasi elude päästmisel

EENA soovitab parandada helistaja asukohateavet mobiilihädaolukorras

Olulise arengu käigus on Euroopa Hädaabinumbrite Ühing (EENA) on esitanud olulised soovitused, mille eesmärk on parandada hädaabi helistaja asukohateabe täpsust ja usaldusväärsust mobiilse hädaabiside puhul. Algatus on vastuseks Euroopa Komisjoni 16. detsembril 2022 välja antud delegeeritud määrusele, mis täiendab Euroopa elektroonilise side koodeksit (direktiiv 2018/1972).

Mure teabe koordineerimise pärast Euroopas

Euroopa Komisjoni esitatud uued reeglid annavad juhised selle kohta, kuidas ELi liikmesriikide "pädevad reguleerivad asutused" määravad kindlaks hädaabiside asukoha määramise kriteeriumid. Liikmesriikidele on antud tähtaeg 5. märts 2024 helistaja esialgse asukoha määramise kriteeriumide vastuvõtmiseks, kusjuures õigusaktide jõustumine tähistab üheaastase loenduse algust.

EENA ja teised huvirühmad väljendasid aga muret helistaja asukohateabe üleeuroopalise koordineerimise pärast hädaolukorras. Selle tulemusena võttis EENA initsiatiivi koostada selle probleemi lahendamiseks põhjalik soovituste kogum.

Asukohatehnoloogiate kombineeritud kasutamine

EENA soovitused nõuavad, et EL-i liikmesriigid kehtestaksid kriteeriumid, mis panevad 50 protsendile kogu mobiilseadmetest lähtuva hädaabiside puhul horisontaalse täpsuse hinnanguks 80 meetrit. Selle täpsustaseme saavutamiseks soovitab EENA kasutada kombineeritult võrgupõhiseid ja telefonipõhiseid helistaja asukoha määramise tehnoloogiaid kooskõlas direktiivi (EL) 2018/1972 sätetega, mida on täiendatud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2023/444. .

Neid soovitusi ei tehtud eraldi; EENA tegi koostööd peamiste sidusrühmadega, kes andsid väärtuslikku ülevaadet nutitelefonide võimalustest, et määrata täpselt helistaja asukoht ning tõhusaks asukohaedastuseks vajalik võrgu- ja teenuseinfrastruktuur.

Lisaks sisaldab EENA esitletav artikkel maailma riikides juba rakendatud täpsuse ja usaldusväärsuse kriteeriumide süvaanalüüsi ning Euroopa PSAP-ide (Public Safety Answering Points) kogutud statistikat asukohateabe täpsuse kohta, mis on tuletatud mobiilist tuletatud hädaabiside 2022. aastal.

EENA soovitused kujutavad endast suurt sammu hädaolukordadele reageerimise suutlikkuse parandamise suunas, tagades inimeste sissepääsu distress saab kiiresti ja täpselt tuvastada. Nende kriteeriumide vastuvõtmisega liikmesriikides loodetakse, et EL loob tugeva raamistiku hädaabinumbril helistaja asukohateabe jaoks, päästes elusid ja parandades üldist hädaabihaldust kogu piirkonnas.

allikas

EENA

Teid võib huvitada ka