Tiroideo noduluak: zer diren eta noiz kendu

Hitz egin dezagun tiroideo noduluez: tiroidea lepoaren oinarrian kokatutako guruina da, eta hori oso garrantzitsua da gure organismoarentzat, hormona tiroideak sortzen dituelako, T4 eta T3, gorputzaren energia metabolismoa erregulatzeaz arduratzen direnak.

Batzuetan, ordea, guruin horrek hainbat arazo sor ditzake bai hormona horien ekoizpenean bai guruinaren patologia morfologiko jakin batzuetan, hala nola noduluetan.

Hipotiroidismoa eta hipertiroidismoa

Gorago ikusi dugun moduan, tiroideo guruinak hainbat arazo izan ditzake. Hormona ekoizpenaren alterazioaren kasuan, izan dezakegu

  • hipotiroidismoa: tiroide guruina jada ez da gai gorputzerako nahikoa hormona sortzeko, eta horrek zailagoa izango du gorputzak behar duen energia ekoiztea bizitasuna mantentzeko;
  • hipertiroidismoa: tiroideen hormonaren gehiegizko ekoizpena da eta ondorioz energia substratuen galera (ehun adiposoa, gihar ehuna) eta gainerako organo guztien hiperaktibazioak eragindako energia handitzen da.

Tiroideo noduluak

Guruinaren beraren alterazio morfologikoen kasuan, aldiz, askotan sintomarik sortzen ez duten noduluak izan ditzakegu.

Bizitzan zehar, guruinak tamaina handitzen du (goitrea), eta oso-osorik edo leku zehatz batzuetan eragiten du.

Zenbait faktorek, hala nola ingurumenaren kutsadurak, gizentasunak edo diodoko iodo faltak (guruinak funtzionatzeko ezinbestekoa dena), nodulu izenez ezagutzen diren protuberantziak garatzen lagun dezakete.

Prebentzioa beharrezkoa da eta asko laguntzen du, batez ere diagnostiko goiztiarrean.

Tiroideo noduluak: zer proba egin

Kasu gehienetan, tiroideo noduluen presentzia beste gaixotasun batzuen azterketen bidez aurki daiteke.

Ultrasonografia da azterketa instrumental erabilgarriena, arazo hori susmatzen bada, ezaugarri garrantzitsuak nabarmentzea ahalbidetzen duelako, hala nola:

  • morfologia
  • tamaina;
  • marjinak;
  • baskularizazioa '.

Orokorrean, endokrinologoak nodulu bat antzeman duen unean, bere arriskua berehala ebaluatzen du.

Ertz irregularrak, mikrokalifikazioak eta odol-hornidura handia baldin baditu, litekeena da gaiztoa izatea eta 3 arrisku-bandaren arabera sailka daiteke: baxua, tartekoa eta altua (AACE, ACE eta AME jarraibideen arabera).

Tiroideo noduluak kentzea: amaitutakoan

Forma gaiztoaren kasuan, orratzaren aspirazioa da minbizia den edo ez jakiteko proba egokiena.

Emaitza positiboa bada, kendu egin behar da: diametroa 10 mm baino txikiagoa bada eta neoplasia beste organo batzuetara hedatu ez bada, eskuineko edo ezkerreko lobulua soilik kentzen da (hemitiroidektektomia).

Aldiz, diametroa 40 mm-tik gorakoa bada eta tumorea zenbait zatitara hedatu bada, erabateko kentzea ganglio linfatikoak kenduta lepoan da aukerarik larriena.

Batzuetan, nodulu onberak kentzea ere beharrezkoa da, batez ere, beren masarekin trakearekiko deserosotasuna (desbideratzea edo estutzea) sor dezaketen bocito voluminosoak eragiten dituztenean.

Irakurri ere:

Tiroideo noduluarena: gutxietsi behar ez diren zeinuak

Tiroidea: 6 gauza jakin behar dira hobeto ezagutzeko

Iturria:

GDS

Ere gustatzen liteke