داستان

بازار

مورد علاقه

WHO - سلامت در منطقه اروپا: زمان به عمل بر روی شواهد

در 2012، کمیته منطقه ای سازمان بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی 2020 را تشکیل داد، یک چارچوب سیاستی که از تقویت سلامت و سلامت اروپایی ها و بهبود صلاحیت های بهداشتی در سراسر منطقه حمایت کرد. جاه طلبی بود ...
ادامه مطلب ...

انجمن پزشکی سلامت MEDICA: این روند و نوآوری ها برای ارتباطات متقابل و ...

آیا پروتز هوشمند می تواند هوشمند باشد؟ بله آنها میتوانند. "پروتز هوشمند پروتزهای است که محیط اطراف خود را از طریق سنسور درک می کنند. بر اساس این ادراکات، پس از آن آنها به طور مناسب برآورده می شوند تا نیازهای بیمار را برآورده سازند "
ادامه مطلب ...