امبولانس

حفاظت عمران

بازار

سلامت و امنیت

سودان ، مرکز اطفال اورژانس در نیالا ، دارفور جنوبی بازگشایی شد

اورژانس در دارفور: "شروع مجدد مهم بود؛ ما کودکان تا 14 سال را در یک منطقه مهم درمان می کنیم: نیالا نه تنها پایتخت دارفور جنوبی بلکه دومین شهر بزرگ سودان است که بیش از یک و نیم نفر جمعیت دارد. میلیون…

آتش نشانان

احاطه کرده

تجهیزات

داستان