سلامت و امنیت

امبولانس

حفاظت عمران

بازار

آتش نشانان

احاطه کرده

HEMS و MEDEVAC: اثرات آناتومیک پرواز

عوامل استرس زا روانی و فیزیولوژیکی پرواز تأثیرات زیادی هم بر بیماران و هم بر ارائه دهندگان دارند. این بخش به بررسی عوامل استرس زای ذهنی و فیزیکی اولیه رایج در پرواز می پردازد و استراتژی های ضروری برای کار را ارائه می کند.

امداد و نجات هلیکوپتر و اضطراری: EASA Vade Mecum برای مدیریت ایمن یک ماموریت هلیکوپتر

نجات هلیکوپتر، راهنمایی EASA: در اینجا اقداماتی که باید برای مدیریت ایمن درخواست‌های اضطراری توسط هلیکوپتر انجام شود و چه گواهی‌هایی برای درخواست از EASA وجود دارد آورده شده است.

تجهیزات

داستان