امنیت سلامت: بحثی حیاتی

در سنا، بر خشونت علیه کارکنان مراقبت های بهداشتی تمرکز کنید

یک کنفرانس مهم

On مارس 5از سنای جمهوری ایتالیا میزبان کنفرانسی با اهمیت ویژه بودخشونت علیه کارکنان مراقبت های بهداشتی". این رویداد توسط Dr. Fausto D'Agostino و معاون سنا ماریولینا کاستلونه، توجه بسیاری از مخاطبان و کارشناسان این بخش را از سراسر ایتالیا به خود جلب کرد. این بحث بینش های قابل توجهی را در مورد پویایی و راه حل های مربوط به ایمنی کارکنان مراقبت های بهداشتی ارائه کرد، که یک مسئله فزاینده در جوامع ما است.

نوآوری و آگاهی

از نکات قابل توجه این همایش، ارائه فیلم کوتاه «Confronti - خشونت علیه کارکنان مراقبت های بهداشتی"، پروژه ای با هدف افزایش آگاهی در مورد یک موضوع گسترده و در عین حال دست کم گرفته شده. مشارکت بازیگر ماسیمو لوپز همانطور که راوی رویداد را غنی تر می کرد و بر اهمیت هنر به عنوان وسیله ای برای ارتباط و آگاهی اجتماعی تأکید می کرد.

در اینجا پیوند برای تماشای فیلم کوتاه https://youtu.be/ZI9G6tT08Bg

یک بحث باز و سازنده

این کنفرانس شاهد حضور چهره های برجسته در پانورامای پزشکی و سازمانی ایتالیا بود، از جمله نینو کارتابلوتا از بنیاد گیمبه و فیلیپو آنیلی، رئیس Fnomceo. شهادت‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده پیچیدگی خشونت علیه کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را برجسته می‌کنند و راهبردهایی را برای بهبود ملموس این وضعیت پیشنهاد می‌کنند. حضور لینو بانفیبازیگر شناخته شده و نماد ارتباط همدلانه و مستقیم، ارزش قابل توجهی را به بحث اضافه کرد و به ما یادآوری کرد که احترام و درک در رابطه بین کارکنان مراقبت های بهداشتی و بیماران اساسی است.

به سوی راه حل های موثر

کنفرانس بر فوریت پذیرش تاکید کرد اقدامات مشخص برای محافظت از پرسنل مراقبت های بهداشتی، هم از طریق تقویت مقررات موجود و هم با ترویج فرهنگ احترام و همکاری. مداخله دکتر. روبرتو گاروفولیاگرچه غایب بود، اما پیام جلسه را تقویت کرد و پیشرفت‌های قانونی اخیر برای محافظت از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را برجسته کرد. راه پیش رو هنوز طولانی است، اما ابتکاراتی مانند این کنفرانس گامی مهم در جهت ایجاد یک محیط کاری امن تر و محترمانه تر برای همه کارکنان مراقبت های بهداشتی است.

منابع

  • بیانیه مطبوعاتی Centro Formazione Medica
شما همچنین ممکن است مانند