نجات دادگاه پادل: اهمیت دفیبریلاتورها

مداخله به موقع با تاکید بر ارزش آماده سازی و تجهیزات کافی در شرایط اضطراری

حادثه اخیر مردی که به لطف اقدام سریع یکی از بازیکنان و استفاده از یک اورژانس پزشکی نجات یافت. Defibrillator در یک باشگاه تنیس در ویلانووا، در نزدیکی امپولی (ایتالیا)، به وضوح نشان می دهد که اهمیت دسترسی به دفیبریلاتورها و احیاء قلب و عروق آموزش (CPR) در هر دو محیط عمومی و خصوصی. این قسمت بر چگونگی دانش کمک های اولیه تکنیک ها و در دسترس بودن ابزار نجات زندگی می تواند تفاوت بین زندگی و مرگ را ایجاد کند.

زندگی نجات یافته در زمین: یک نمونه

این حادثه زمانی رخ داد که مردی در حین بازی پادل دچار اورژانس پزشکی شد. شریک بازی او بلافاصله واکنش نشان داد، فشار قفسه سینه و استفاده از یک Defibrillator موجود در باشگاه مداخله به موقع و استفاده مناسب تجهیزات تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس به مرد کمک کرد و سپس او را به بیمارستان منتقل کردند.

دفیبریلاتورها و آموزش: سنگ بنای ایمنی

وجود دفیبریلاتور در فضاهای عمومی و خصوصی بسیار مهم است. در اروپا چندین کشور مقرراتی را تصویب کرده اند که ایجاد انگیزه یا الزام به نصب این دستگاه ها در مکان های پر رفت و آمد، به طور قابل توجهی شانس بقا را در موارد ایست قلبی بهبود می بخشد. آموزش CPR به همان اندازه اساسی است که باید از مدارس به دوره های آموزشی حرفه ای ارتقا یابد.

به سوی فرهنگ پیشگیری

برای افزایش ایمنی جمعی، توسعه فرهنگ پیشگیری که شامل دانش و انتشار اقدامات کمک های اولیه باشد، ضروری است. سازمان‌ها و مؤسسات باید برای اجرای برنامه‌های آموزشی و کمپین‌های آگاهی‌بخشی که بر اهمیت فردی تأکید دارند، با یکدیگر همکاری کنند آمادگی و در دسترس بودن تجهیزات اضطراری.

داستان نجات در ویلانوا به عنوان یادآوری قدرتمندی از اهمیت دفیبریلاتورها و آموزش CPR است. ادامه کار در جهت انتشار بیشتر این وسایل و آموزش گسترده مردم بسیار مهم است. تنها در این صورت است که می‌توان جان‌های بیشتری را نجات داد و جامعه ما را ایمن‌تر و آماده‌تر برای رسیدگی به شرایط اضطراری کرد.

منابع

شما همچنین ممکن است مانند