صلیب سرخ ایتالیا در خط مقدم مبارزه با خشونت علیه زنان

تعهد مستمر به تغییر فرهنگی و حمایت از زنان

پدیده هشدار دهنده خشونت علیه زنان

روز جهانی منع خشونت علیه زنان که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده است، واقعیتی نگران کننده را روشن می کند: 107 زن کشته شده از ابتدای سال، قربانیان خشونت خانگی. این رقم غم انگیز و غیرقابل قبول فوریت یک تغییر فرهنگی عمیق را برجسته می کند، در جهانی که از هر 1 زن 3 نفر از خشونت رنج می برد و تنها 14 درصد از قربانیان سوء استفاده را گزارش می کنند.

نقش صلیب سرخ ایتالیا

امروز، صلیب سرخ ایتالیا (ICRC) به فراخوان جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان می پیوندد. این سازمان با حمایت رئیس جمهور خود Valastro بر اهمیت مسئولیت جمعی در مبارزه با این پدیده تاکید می کند. CRI از طریق مراکز و پیشخوان های ضد خشونت خود که در سراسر کشور توزیع شده است، از زنانی که مورد آزار قرار گرفته اند حمایت حیاتی می کند.

حمایت و کمک به زنان در مشکل

مراکز CRI نقاط لنگر مهمی برای زنان قربانی خشونت هستند. این مکان‌های امن کمک‌های روانی، بهداشتی، حقوقی و اقتصادی را ارائه می‌کنند و برای هدایت زنان در مسیرهای گزارش‌دهی و تعیین سرنوشت ضروری هستند. این سازمان نقش کلیدی در ارائه کمک و محافظت دارد و نشان می دهد که مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت وظیفه همه است.

آموزش و توسعه

CRI منابع قابل توجهی را به ابتکارات آموزشی، به ویژه با هدف جوانان، برای ترویج برابری جنسیتی و رشد مثبت به عنوان عوامل تغییر در جامعه اختصاص می دهد. تنها در سال تحصیلی 2022/2023، بیش از 24 هزار دانش آموز با هدف افزایش آگاهی و تعهد خود در برابر خشونت علیه زنان در فعالیت های آموزشی شرکت کردند.

جمع آوری کمک های مالی برای حمایت از زنان داوطلب

CRI اخیراً یک تلاش برای جمع آوری سرمایه برای حمایت از داوطلبان و داوطلبانی که خستگی ناپذیر در مناطق برای کمک به زنان نیازمند کار می کنند. هدف این تلاش جمع آوری کمک، تقویت شبکه پشتیبانی و اطمینان از وجود منابع لازم برای ادامه این نبرد حیاتی است.

یک تعهد مشترک برای آینده ای بدون خشونت

مبارزه با خشونت علیه زنان نیازمند تعهد همیشگی و متحد همه اعضای جامعه است. مثال صلیب سرخ ایتالیا نشان می دهد که از طریق آموزش، حمایت و افزایش آگاهی، امکان ایجاد تغییرات فرهنگی و تضمین آینده ای امن و عاری از خشونت برای همه زنان وجود دارد.

تصاویر

ویکیپدیا

منبع

صلیب سرخ ایتالیایی

شما همچنین ممکن است مانند