Aerotandt: نوآوری در انتقال و آموزش هواپزشکی.

مشخصات و خدمات یک شرکت هواپزشکی پیشرو

مستقر در لندن و فعالیت در سطح جهانی، آئروتانت نشان دهنده برتری در انتقال هواپزشکی و بخش عودت وطن این شرکت متخصص در حمل و نقل مسافران بیمار و مجروح از طریق خطوط هوایی تجاری است تخصص پزشکی و تدارکات تا سفرهای ایمن و راحت را برای مشتریان خود تضمین کند. تیم آنها متشکل از پرواز است پرستاران, امدادگرانو اسکورت های غیر پزشکی قادر به ارائه کمک های تخصصی در هر مرحله از سفر، اطمینان از اینکه همه چیز با نهایت ایمنی و آرامش پیش می رود.

تعهد آئروتانت به سلامت و ایمنی

Aerotandt به دلیل توانایی خود در ارائه متمایز است راه حل های سفارشی بر اساس نیازهای پزشکی و لجستیکی بیماران. این شرکت با ارائه خدمات از مشتریان فاقد بیمه یا بیمه رد شده پشتیبانی می کند حمل و نقل پزشکی ضروری خدمات. با درک عمیق از پیچیدگی های مربوط به انتقال بیماران مبتلا به بیماری های مزمن قلبی و تنفسی، Aerotandt تضمین می کند که هر انتقال با نهایت دقت و حرفه ای انجام می شود.

شبکه جهانی انتقال هواپزشکی

Aerotandt با همکاری با مؤسسات مراقبت های بهداشتی بزرگ، سفارتخانه ها، کنسولگری ها و مشتریان خصوصی، یک شبکه جهانی ایجاد کرده است که به آنها اجازه می دهد به طور موثر در زمینه های بین المللی. کار آنها توسط نهادهای دولتی و سازمان های مراقبت های بهداشتی به رسمیت شناخته شده و قدردانی می شود، و آنها را به عنوان معیاری در بخش بازگرداندن هوایی به وطن قرار می دهد. این شناخت گواهی بر کیفیت و قابلیت اطمینان بالای خدمات ارائه شده توسط Aerotandt است.

به سوی آینده انتقال هواپزشکی

آئروتانت رویکرد نوآورانه و فداکاری ارائه راه حل های انتقال هواپزشکی بر اهمیت خدمات پزشکی با کیفیت در بخش حمل و نقل هوایی تاکید می کند. با نگاهی به آینده، این شرکت آماده است تا به عنوان یک بازیگر کلیدی در زمینه بازگرداندن هواپزشکی به کشور باقی بماند و به گسترش خدمات خود و ارتقای راه حل های ارائه شده به مشتریان در سراسر جهان ادامه دهد.

منابع

شما همچنین ممکن است مانند