مرورگر برچسب

آتش نشان ها

آتش نشانان، مطالعه بریتانیا تایید می کند: آلاینده ها احتمال ابتلا به سرطان را چهار برابر افزایش می دهند

آلاینده های آتش با مشکلات سلامت جسمی و روانی قابل توجهی در میان آتش نشانان بریتانیا مرتبط هستند: مطالعه در بریتانیا افزایش 4 برابری احتمال ابتلا به سرطان را تایید می کند.