مرورگر برچسب

آلودگی

مه که می کشد: مه دود در دره پو

تجزیه و تحلیل آخرین داده ها و اثرات آلودگی بر سلامت عمومی آخرین تصاویر ارائه شده توسط شبکه ماهواره ای کوپرنیک جای کمی برای تفسیر باقی می گذارد: دره پو، یک مرکز تولیدی و قلب تپنده…