مرورگر برچسب

اولین پاسخگو

پاسخ دهنده اول ، داوطلبان و افرادی که در دوره BLS شرکت نکرده اند ، که برای درمان سریع و صحیح کمکهای اولیه به اطلاعات نیاز دارند.

عایق شیمیایی / بیولوژیکی / رادیواکتیو ، برتری محصولات ISOVAC در نمایشگاه اضطراری

ISOVAC شرکتی است که نجاتگران ایتالیایی آن را می شناسند و دوست دارند: بخش قابل توجهی از برانکاردهای مهارکننده زیستی که در سال گذشته امکان انتقال پزشکی بیماران Covid را فراهم کرده اند ، به پشتیبانی آن مجهز هستند. ISOVAC انتخاب کرده است ...

خشونت در غزه ، اردوگاه پناهندگان بمباران شد. سازمان ملل به اسرائیل: "جنایات جنگی در معرض خطر" است.

خشونت مداوم در اسرائیل و نوار غزه ممکن است جنایات جنگی باشد: این هشدار صادره از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ، میشل باشلت ، پس از بمبی است که منجر به کشته شدن حداقل ده نفر در یک اردوگاه پناهجویان شاتی شد ...