مرورگر برچسب

ایمنی در برابر آتش

چگونه یک نفر آتش نشان می شود؟ اطلاعات ضروری برای تبدیل شدن به یک آتش نشان در ایتالیا

در ایتالیا آتش نشان شوید: مسیر پیچیده است و نیاز به آمادگی بالایی دارد: آتش نشانان در سراسر جهان و در ایتالیا نیز کار سخت و پیچیده ای را انجام می دهند و افراد انتخاب شده باید بتوانند آن را انجام دهند

فن آوری های رباتیک در اطفا حریق جنگل: مطالعه بر روی دسته های هواپیماهای بدون سرنشین برای کارآیی نیروهای آتش نشانی و ...

یک مطالعه واقعاً جامع توسط خوان خسوس رولدان-گومز در مورد استفاده از انبوه هواپیماهای بدون سرنشین در اطفا حریق در جنگل و چگونگی تأثیر این استفاده از فناوری های رباتیک بر کارایی و ایمنی نیروهای آتش نشانی.