مرورگر برچسب

آمریکای جنوبی

کمبود داروهای آرام بخش همه گیر را در برزیل تشدید می کند: داروهایی برای درمان بیماران مبتلا به…

برزیل ، داروهایی برای درمان بیماران Covid-19 وجود ندارد: هشدار در مورد ذخایر کم به اصطلاح "کیت لوله گذاری" ، که برای درمان بیماران شدید منتخب Covid-19 استفاده می شود ، هفته ها توسط 18 ایالت داده شد از…