مرورگر برچسب

داوطلب شوید

آموزش پیشرفته برای پرسنل اورژانس: به سوی یک استاندارد جدید برتری

ارتقای مهارت های پرسنل مراقبت های بهداشتی برای رویارویی با چالش های مراقبت های اضطراری نوآوری در آموزش در اولبیا (ساردینی، ایتالیا)، یک پروژه آموزشی پیشرفته برای پرسنل مراقبت های بهداشتی در منطقه اورژانس گالورا آغاز شده است.

انجمن فردای نو: 40 سال فداکاری و حفظ

بیش از چهار دهه تعهد به جامعه فیومیچینو در قلب شهر زیبای فیومیچینو، سنگری از فداکاری، شجاعت و خدمات از سال 1983 استوار ایستاده است و مظهر چراغ امید و امنیت برای مردم…

صلیب سرخ روسیه یک دوره آموزشی برای امدادگران برای کار در ماموریت های بین المللی برگزار خواهد کرد

آموزش امدادگران: صلیب سرخ روسیه (RKK) برای اولین بار دوره آموزشی IMPACT را در روسیه برگزار می کند تا کارمندان و داوطلبان را برای ماموریت های بشردوستانه بین المللی در انواع مختلف آماده کند.