مرورگر برچسب

سلامتی

پیشرفت های پزشکی برای سلامت زنان

بررسی آخرین نوآوری‌ها در پیشرفت‌های تکنولوژیکی مراقبت‌های بهداشتی زنان و مراقبت‌های شخصی در سال‌های اخیر، سلامت زنان از پیشرفت‌های قابل توجهی به‌ویژه در حوزه پزشکی شخصی‌سازی شده بهره‌مند شده است.

صدای متحد برای سلامت: پزشکان و پرستاران در اعتصاب برای حقوق و شرایط کاری

هشتاد و پنج درصد از کارکنان بهداشت و درمان در اعتصاب سراسری شرکت می‌کنند و سؤالات مهمی را در مورد مدیریت مراقبت‌های بهداشتی در ایتالیا مطرح می‌کنند. اعتراض گسترده در 5 دسامبر، پزشکان، پرستاران، ماماها و مراقبت‌های بهداشتی ایتالیا…