مرورگر برچسب

سلامتی

تعویض مفصل ران با دسترسی قدامی: مروری بر مزایا و معایب

بیایید در مورد تعویض مفصل ران و به طور خاص رویکرد دسترسی قدامی صحبت کنیم: به طور کلی، این روش درد را تسکین می دهد و تحرک را در افرادی که مفاصل آنها بر اثر ضربه یا بیماری های دژنراتیو مانند لگن آسیب دیده است، باز می گرداند.