مرورگر برچسب

کامپی فلگری

وضعیت در Campi Flegrei

کارشناسان هشدار: پدیده لرزه ای همچنان ادامه دارد، نیازمند نظارت مستمر و اقدامات ایمنی است. توالی لرزش ها همچنان ادامه دارد، البته با برخی…