مرورگر برچسب

پرورش

مطالب آموزشی

مسیرهای پرستار شدن: مقایسه جهانی

ایالات متحده، اروپای غربی و آسیا در مقایسه آموزش پرستاری آموزش پرستاری در ایالات متحده در ایالات متحده، تبدیل شدن به یک پرستار ثبت شده (RN) مستلزم تکمیل یک برنامه آموزش پرستاری معتبر است. اینها…

رنگ ها در فوریت های پزشکی: بیش از طراحی

اهمیت کدهای رنگ در شرایط اورژانس بیمارستانی و خودروهای نجات کدهای رنگ در اورژانس های بیمارستانی در تنظیمات بیمارستان، از کدهای رنگی برای برقراری ارتباط سریع و مؤثر در موقعیت های اضطراری خاص استفاده می شود.…

آموزش پزشکی اورژانس: یک مسیر حیاتی

بررسی سطوح و اجزای آموزش EMT اهمیت آموزش EMT آموزش برای تبدیل شدن به یک تکنسین فوریت های پزشکی (EMT) نقش مهمی در چشم انداز مراقبت های بهداشتی ایفا می کند و به عنوان اولین حلقه در یک زنجیره حیاتی از…

اهمیت دوره های Blsd برای بهبود کیفیت احیای قلبی ریوی

مطالعه اهمیت آموزش BLSD برای بهینه‌سازی CPR تلفنی در اورژانس‌های قلبی را نشان می‌دهد. نشان داده شده است که احیای قلبی ریوی زودهنگام توسط افراد ناظر (CPR) دوبرابر یا نرخ بقای بیماران عصبی مطلوب را افزایش می‌دهد.

آموزش پیشرفته برای پرسنل اورژانس: به سوی یک استاندارد جدید برتری

ارتقای مهارت های پرسنل مراقبت های بهداشتی برای رویارویی با چالش های مراقبت های اضطراری نوآوری در آموزش در اولبیا (ساردینی، ایتالیا)، یک پروژه آموزشی پیشرفته برای پرسنل مراقبت های بهداشتی در منطقه اورژانس گالورا آغاز شده است.

مدیریت تروما در کمک های اولیه

استراتژی های پیشرفته برای کمک های اولیه شبیه سازهای با وفاداری بالا در آموزش مدیریت پیشرفته تروما در کمک های اولیه به یک اولویت برای بهبود مراقبت های پیش از بیمارستان تبدیل شده است. یکی از نوآوری های کلیدی استفاده از شبیه سازهای با کیفیت بالا است، …

انقلابی در آموزش پیراپزشکی: تأثیر حیاتی واقعیت افزوده

توانمندسازی متخصصان EMS با شبیه‌سازی‌های واقعیت افزوده واقعی و آموزش آموزش از راه دور متخصصان و پیراپزشکان خدمات پزشکی اورژانس (EMS) سنگ بنای پاسخ اضطراری موثر و مراقبت از بیمار است. توانایی تهیه…