مرورگر برچسب

پزشکی

کمیسیون اتحادیه اروپا: راهنمای کاهش مواجهه کارگران با داروهای خطرناک

دستورالعملی توسط کمیسیون اروپا منتشر شده است که نمونه‌های عملی برای کاهش مواجهه کارگران با داروهای خطرناک در تمام مراحل چرخه‌شان ارائه می‌کند: تولید، حمل و نقل و ذخیره‌سازی، آماده‌سازی، تجویز به بیماران…

پزشکی جنسیت و سلامت زنان: مراقبت و پیشگیری بهتر برای زنان

پزشکی جنسیت یک علم جدید است که در دهه 1990 متولد شد. فکر کردن به آن عجیب به نظر می رسد، اما تا آن زمان علم هرگز مشکل پاسخ متفاوت احتمالی به مواد مخدر مردان و زنان و همچنین تفاوت بین مواد مخدر را مطرح نکرده بود.