مرورگر برچسب

112

موارد اضطراری و 112 ، EENA با آتش نشان ایتالیایی فدریکو بریزیو ملاقات می کند: مصاحبه

موارد اضطراری و 112 ، EENA با آتش نشان ایتالیایی فدریکو بریزیو دیدار می کند. فدریکو یک هماهنگ کننده اتاق کنترل برای خدمات آتش نشانی در جنوا (ایتالیا) است. او 10 سال گذشته در اتاق کنترل کار می کرده است

تماس اضطراری ، آیا سیستم های eCall ورود کمک را کند می کنند؟ شرکت ADAC ، باشگاه اتومبیل آلمان

آیا سیستم های eCall واقعا کار می کنند؟ ADAC ، Allgemeiner Deutscher Automobil-Club eV بزرگترین باشگاه اتومبیل در اروپا است. جدی بودن تجزیه و تحلیل آن باعث می شود که بسیار معتبر تلقی شود. در یک مقاله نسبت به warned