مرورگر برچسب

sinkhole

فروچاله ها: چه هستند، چگونه تشکیل می شوند و در مواقع اضطراری چه باید کرد

فروچاله های خطرناک: چگونه آنها را بشناسیم و در مواقع اضطراری چه کنیم حتی اگر بتوان گفت جهان ما توسط بتن و پلاستیک مورد هجوم قرار گرفته است، دشوار است که آن را حتی کاملاً جامد بنامیم. در مناطقی که اغلب شاهد سیل یا…