سگهای نجات آب: چگونه آنها آموزش می بینند؟

آموزش سگهای نجات آب برای نجات جان انسانها بسیار مهم است. در سراسر جهان سگها همیشه برای امدادگران ضروری بوده اند.

سگ های نجات آب برای مدت طولانی در مأموریت های نجات شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. در این دسته کلی یک واحد ویژه سگ نجات وجود دارد که از طریق بویایی به تحقیق و تفحص نمی پردازد ، اما شامل یک عمل پشتیبانی بدنی از نجات دهنده به عنوان یک هدف اصلی است.

بنابراین ، سگهای ساکن زندگی تنها کار نیستند ، بلکه دقیقاً مربی سگ زوج هستند. دلیل این امر این است که سگ دستورات مربی خود را می فهمد و اجرا می کند و به او در بهبودی مجروح یا شخص دچار مشکل در آب ، به عنوان یک مأموریت کمک می کند.

سگهای نجات آب چه می کنند؟

سگهای نجات آب به واحدهای امداد و نجات تقسیم می شوند که از حمایت های ملکی و گارد دریایی پشتیبانی می کنند. در ابتدا سگ های نجات آب ترانوا و لابرادور بودند. با گذشت سالها ، نام "سگهای نجات" یا "سگهای بیچاره" هدر رفته است. اما توسعه مطالعات مربوط به آموزش سگ و توانایی های واقعی نژادهای مختلف به این معنی است که صدها سگ نژادهای دیگر عملیاتی شده اند.

آموزش بسیار مهم است. این اجازه می دهد تا یک سگ و مربی آنها برای تبدیل شدن به یک تیم واقعی ، با رابطه ای که کار را در آب در هماهنگی و ایمنی تضمین می کند.

سگ های نجات غریق به شخصی که درخواست کمک می کند شنا می کنند ، اطمینان از مشکل جوش خوردن دارند ، یک یا چند نفر را همزمان به ساحل برسانند و در هر دو مسافت کوتاه و طولانی کار کنند. برخی واحدها برای کار در هلیکوپترها یا انجام عملیات نجات در وسایل نقلیه امداد و نجات آموزش دیده اند.

سگ محافظ صحیح کدام است؟

در همه مناطق نجات ، سگها نقش بسیار مهمی در حمایت از بیماران و امدادگران دارند. این به لطف خصوصیات بدنی ، اراده و مهارت آنها در اجرای دستورات دقیق داده شده توسط مربی ممکن است. ما عادت داریم در مورد Terranova به عنوان اصلی ترین نژاد به عنوان سگ های نجات دهنده یاد بگیریم.

این سگ قدرتمندی است که قادر است همزمان افراد بیشتری را به طور همزمان (حتی در صورت لزوم قایق) نیز سگ مقاوم کند. قادر است ساعتها و در مسافت های طولانی شنا کند ، نسبت به سرما بی حس باشد ، بنابراین سریعاً عملیاتی شود. او یک سگ آرام است ، پس از خطر غرق شدن ، قادر است حتی در برابر دشواری و در یک بحران اضطراب ، اطمینان یابد. در پایان ، این یک سگ سرسخت است که می خواهد به هر قیمتی رسالت خود را انجام دهد.