کیسه زمین لرزه ، مجموعه ضروری اورژانس در صورت بروز حوادث: VIDEO

کیف زلزله یا کیت اضطراری برای حوادثی مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی باید همیشه آماده باشد.

محتوای کیف زلزله نه تنها میزان بقا ما و خانواده ما بلکه امکان مداخله امدادگران را نیز تسهیل می کند.

کیسه زمین لرزه برای بقا ما

کیت آماده در حین فاجعه ، به جای سیل یا فجایع دیگر ، امکان تخلیه سریع از یک محل ، از یک خانه را فراهم می کند ، اما اگر همان تخلیه غیرممکن باشد ، بقای بهتری نیز در آنها وجود دارد.

گسترش فرهنگ در مورد اورژانس در کودکان

تیم تحریریه ما این ایده را داشت که برای تسهیل در انتشار کیسه زلزله ، یک فیلم کوتاه مناسب برای کودکان را بسازد.
فرهنگ پاسخ جمعی اضطراری و کمک های اولیه به یک مشکل ، همانطور که COVID-19 به ما آموخته است ، اثرات یک فاجعه را کاهش می دهد ، به طور قابل توجهی تعداد کشته ها و صدمات ناشی از آن را کاهش می دهد.

کیسه زمین لرزه - VIDEO BELOW

همچنین بخوانید

کیت فاجعه اضطراری: چگونگی تحقق آن

آمادگی اضطراری برای حیوانات خانگی ما

هشدار آب و هوا در ساحل عاج ، مراکز امدادرسانی اضطراری و حفاظت از عمران آماده مواجهه با بلایای طبیعی است

کیسه زمین لرزه - برخی از صفحات مفید

USGS

نظرات بسته شده است.