داده های زنده اضطراری - ژانویه 2023

شماره 1 در تمام زبان های جهان

 

مهم‌ترین پلتفرم‌های بازاریابی سئو، Ubersuggest و SEMRush، این تصمیم را صادر کرده‌اند Emergency Live پرخواننده ترین روزنامه در جهان در بخش اورژانس است.

طبق این داده ها، شرکت هایی که به ما ایمان داشته اند، دید آنها را ده برابر افزایش داد فقط در چند ماه، برای همان سرمایه گذاری.

 

data feb 2023 info

 

نتایج قابل‌توجهی که ما را تشویق به انجام بهتر می‌کنند و بخش فروش ما با خوشحالی به شرکت‌هایی که می‌خواهند روی حرفه‌ای بودن ما سرمایه‌گذاری کنند توضیح دهد.

 

تماس با ما