مرور گروه

امبولانس

تمام آنچه شما باید در مورد آمبولانس ها ، اتومبیل های سریع پاسخ پزشکی و وسایل نقلیه اورژانس بدانید. اخبار ، آماده سازی ها ، تجهیزات ، ویژگی ها ، مشکلات ، زگیل ها و مزایای استفاده از ماشین ها و کامیون های EMS.

خودکشی در میان پاسخ دهندگان: یک مطالعه ارتباط با استرس را نشان می دهد

زندگی در آمبولانس و خطر خودکشی. پاسخ دهندگان خدمه آمبولانس تحت فشارهای سنگین ، اغلب نه تنها احساسی ، قابل توجهی قرار می گیرند. چه مقدار از این موارد می تواند خودکشی را تعیین کند یا بخشی از آن باشد؟