مرور گروه

بازار

آخرین تولید کننده در مورد تجهیزات آمبولانس ، فناوری های بهداشتی ، خدمات اعزام ، دستگاه های پزشکی و محصولات نجات است. پیشنهاداتی در مورد نوآوری در ایمنی ، کارآیی و تاب آوری تیم های نجات شما.

مشاوره پزشکی برای رویدادها و آموزش کمک های اولیه: مشاوران پزشکی DMC Dinas در اورژانس

آموزش با کیفیت ارائه شده در اورژانس نمایشگاه: DMC ، مشاوران پزشکی Dinas ، واقع در سوانسی ، ولز ، متخصص در مشاوره پزشکی و ناوگان با ارائه پوشش پزشکی برای رویدادها ، آموزش مدیریت پروژه شامل کمک های اولیه ...

آمبولانس موتور سیکلت: چه چیزی است و چه زمانی استفاده از آن ضروری است؟ این را در غرفه پیاجیو بدانید ...

آمبولانس موتور سیکلت ابزاری است که در برخی شرایط تفاوت ایجاد می کند. خیلی بیشتر از آمبولانس موتوری ، که تقریباً همان مشکلات آمبولانس را برای رسیدن به بیمار وقتی که او در مکانهایی است که are